ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
slider 02
slider 03
home slider 01
slider 05
slider 04

နောက်ခံသမိုင်း

၁၈၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အင်းစိန် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံတွင် အင်ဂျင်နီယာအတတ် ပညာသင် ကျောင်းအဖြစ်စတင် ဖွင့်လှစ်ပြီး စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာကဏ္ဍအား ကိုလိုနီခေတ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကာလအထိ ထိုသင်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အသေးစိတ် ဖတ်ရန်

မူဝါဒ

ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသော စီးပွားရေးကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်
အသေးစိတ် ဖတ်ရန်

မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ "နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ ပြုရန်အတွက် ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ၍ ဒေသတွင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအား
အသေးစိတ် ဖတ်ရန်

သင်တန်းကျောင်းများ ရှာရန်

ကြေညာချက်များ

သင်တန်းကျောင်းများ