ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ်သောကျောင်းများ

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပူတာအို)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဒွန်ဘန်)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဒေါ့ဖုန်းယန်)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မူဆယ်)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(လားရှိုး)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မိုင်းဆတ်)

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(တာချီလိတ်)

၁၀

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(လွိုင်‌ကော်)

၁၁

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဘားအံ)

၁၂

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မြဝတီ)

၁၃

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မြိုင်ကြီးငူ)

၁၄

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မုဒုံ)

၁၅

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌ရေး)

၁၆

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မြိတ်)

၁၇

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌ကော့‌သောင်း)

၁၈

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌မောင်‌တော)

၁၉

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဟားခါး)

၂၀

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဖလမ်း)

၂၁

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)

၂၂

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မတူပီ)

၂၃

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မင်းတပ်)

၂၄

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ကန်ပက်လက်)

၂၅

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)

၂၆

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌ရေစကြို)

၂၇

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မြိုင်)

၂၈

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌ပေါက်)

၂၉

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဆိပ်ဖြူ)

၃၀

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ယင်းမာပင်)

၃၁

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပုလဲ)

၃၂

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဆားလင်းကြီး)

၃၃

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ခန္တီး)

၃၄

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌လေရှီး)

၃၅

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(လဟယ်)

၃၆

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(နန်းယွန်း)

၃၇

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(‌လောက်ကိုင်)

၃၈

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(စဉ့်ကူး)

၃၉

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(မင်းပြား)

၄၀

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်)

၄၁

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ဖြူး)

၄၂

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ကွန်ဟိန်း)

၄၃

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ကလေး)

၄၄

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(ကသာ)

၄၅

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(လပွတ္တာ)

၄၆

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း(အမ်း)

 

 

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(လောက်ကိုင်)

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း( ဘားအံ)

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(လပွတ္တာ )

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(ထားဝယ်)

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(ကွတ်ခိုင်)

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(ကျောက်ဖြူ)

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း(ပုဏ္ဏားကျွန်း)

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

 

စဉ်

ကျောင်းအမည်

အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ) 

အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)

အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)

အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)

အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)

အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

ယွန်းပညာကောလိပ်(ပုဂံ) 

ဆောင်းဒါး ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသိပ္ပံ(အမရပူရ)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(ဖလမ်း)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(ရွှေတောင်)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(မိတ္ထီလာ)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(မုဒုံ)

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(စစ်တွေ)

၁၀

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)

၁၁

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(မြစ်ကြီးနား)

၁၂

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(လွိုင်ကော်)

၁၃

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(ဘားအံ)

၁၄

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(မင်းတပ်)

၁၅

ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(ကျောက်မဲ)

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

စက်မှုလယ်ယာသင်တန်းကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့

စက်မှုလယ်ယာသင်တန်းကျောင်း၊ဘုရားကြီးမြို့ (ပဲခူး)

စက်မှုလယ်ယာသင်တန်းကျောင်း၊ ရေဆင်း

 

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

ငါးလုပ်ငန်းအတတ် သင်သိပ္ပံ(ကြို့ကုန်း)

ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်း(စစ်ကိုင်း)

ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်း(ဖျာပုံ)း

ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်း(သထုံ)

ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်း(ပဲခူး)

 

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

သမဝါယမဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

သမဝါယမသင်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)

သမဝါယမသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)

သမဝါယမသင်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်)

သမဝါယမသင်တန်းကျောင်း(မော်လမြိုင် )

သမဝါယမကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကျောင်း(ရန်ကုန်)

သမဝါယမကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကျောင်း(မန္တလေး)

သမဝါယမကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကျောင်း(မော်လမြိုင်)

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်း

 

မြန်မာ့မီးရထား

စဉ်

ကျောင်းအမည်

Raillway Technical Training Center (RTTC)

 

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

ကျန်းမာ‌‌ရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်

 

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ဘားအံ)

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (စက်စဲ)

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ပုသိမ်)

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း)

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပင်မ အထောက်အကူပြု ဗဟိုဌာန (ရန်ကုန်)

ငှက်အော်စမ်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်း(ကော့မှူး)

သန်လျင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်း

ကျိုက်ဝိုင်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်း

မန္တလေးလူငယ်သင်တန်းကျောင်း

လပွတ္တာလူငယ့်အားမာန်သင်တန်းကျောင်း

မော်လမြိုင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်း

အမျိုးသမီးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)

အမျိုးသမီးသင်တန်းကျောင်း (ထောက်ကြန့်)

ရန်ကုန်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

မန္တလေးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

မော်လမြိုင်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

ပုသိမ်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

တောင်ငူအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

မြစ်ကြီးနားအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

ဖျာပုံအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

ရွာငံအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

စစ်တွေအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

၁၀

ဟားခါးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

၁၁

ထားဝယ်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ(ရန်ကုန်)

မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

စဉ်

ကျောင်းအမည်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန-CTD