ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ဆောင်းပါးများ

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ ဘာလဲ/ ဘယ်လဲ? (၁)

credit to Zayar Minn Oo’s  from Face Book Post

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ ဘာလဲ/ ဘယ်လဲ? (၂)

credit to Zayar Min Oo’s Post

Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၁)

Posted by: Dr. Kyu Kyu Swe, DTVE

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲမည့်သူများအနေနဲ့ Learning Outcomes ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာ အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့အချက်ပါ။ Learning Outcomes ဆိုတာကို

Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၂)

posted by: Dr. Kyu Kyu Swe, DTVE

Learning Outcomes တွေမှာဖော်ထုတ်ရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကြိယာ (verbs) များကိုအောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။

Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၃)

Learning Outcomes Vs. Assessment ဆက်စပ်မှု
Dr. Kyu Kyu Swe, DTVE

Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၄)

Learning Outcomes ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ကြိယာ(verbs) များ

Recall of Information
• arrange • cite • collect • defie • describe • duplicate • enumerate

နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး အားသာချက်များ

(၁)    အမျိုးသားပညာရေးဥပဒ ပေါ်ထွက်လာပြီးနည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်     လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍသည် အဓိကပညာရေးစနစ်တစ်ရပ်အပါအဝင်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း။