၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့် ရသူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မကွေး)
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ချောက်)
၁၀ စိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)
၁၁ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်)
၁၂ စိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၁၃ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ)
၁၄ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း)
၁၅ စိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)
၁၆ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)
၁၇ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)
၁၈ စိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သံတွဲ)
၁၉ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဖြူ)
၂၀ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၁ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)
၂၂ ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(JMASVTI)
၂၃ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)
၂၄ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပွတ္တာ)
၂၅ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်)
၂၆ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(နေပြည်တော်)