၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ်သင်တန်းများသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ချောက်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ငူ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ထားဝယ်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပဲခူး)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မကွေး)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မြင်းခြံ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မိတ္ထီလာ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မိုညှင်း)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရမည်းသင်း)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပွတ္တာ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်ခ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သံတွဲ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း