၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများ စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း

 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်း ပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံများတွင် AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်

ကျောင်းအမည်

 ဂျပန်-မြန်မာ အောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း

 အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း)

 အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)

 အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်)

 အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)

 အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ထားဝယ်)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ချောက်)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(တောင်ငူ)

၁၀

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)

၁၁

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)

၁၂

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မြင်းခြံ)

၁၃

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မိုးညှင်း)

၁၄

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မကွေး)

၁၅

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)

၁၆

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)

၁၇

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပ္ပတ္တာ)

၁၈

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)

၁၉

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)

၂၀

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)

၂၁

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)

၂၂

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သံတွဲ)

၂၃

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)

၂၄

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)

၂၅

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်)