သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ

သတ္ထုထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာဘာသာရပ် (Metal Process Technology )

 

 

ဘာသာရပ်မိတ်ဆက်

သတ္ထုထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ခြုံငုံသိရှိ နားလည် ပြီး Pattern making,Mould Making , Melting and pouring လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊V-Process ဖြင့် (Various Castings ) သွန်းထည် အမျိူးမျိူး ပြုလုပ်နိုင်ရန် ၊ Forging Process ဖြင့် အိမ်သုံး ပစ္စည်း (ဓါး ၊ သံတူရျွင်း အစရှိသည် များ)ပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် sheet metal working များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

ပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်တွင် (Electric Arc Furnace),(Induction Furnace),(Roll mail)များအား ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

 
သင်တန်းကာလ

(၃)နှစ်

ပေးအပ်မည့် Certificate

G.T.H.S Certificate (သတ္ထုထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ)

ကျောင်းဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်

အခြေခံပညာ KG+12 စနစ်သစ် မှ Grade -9   အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း/ သင်တန်းမှရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး

သင်တန်းပြီးမြောက်သည့်နောက်ရရှိနိုင်မည့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမှာ No.3 Steel mail, Tyar Factory, No.2 Steel mail, etc… in (MEC),

သတ္ထုထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာ

ဘာသာရပ်အားဖွင့်လှစ်သင်ကြား

လျက်ရှိသောကျောင်းများ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)

 

 

Priority
8