လှိုင်သာယာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း HVTI

school photo
school type