စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း School of Industrial Training and Education (SITE) သင်တန်းသားသစ်များခေါ်ယူခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့် သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း(SITE)တွင် ကာလတိုသင်တန်းများဖြစ်သည့် အောက်ဖော်ပြပါသင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁။       ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းများ

(က) Certificate in Industrial Technologies      

(ခ )  Certificate in Woodworking

 

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြည့်ရှု့ရန် Download Link