အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တီးတိန်)

school photo
school type