အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (လွိုင်ကော်)

school photo
school type