ညောင်ရွှေသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်း (NVTI)

school photo
school type