စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ

စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်(Industrial Engineering )

ဘာသာရပ်မိတ်ဆက်

စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်အသုံးပြုနေသောAutomation များ ပြုပြင်ခြင်း၊တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းများကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် စေရန်၊ ခေတ်မှီစက်ကရိယာများ တည်ထွင်ရာတွင် အထောက် အကူ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သင်တန်းကာလ

(၃)နှစ်

ပေးအပ်မည့် Certificate/ Diploma / Bachelor

A.G.T.I Diploma(IE)

ကျောင်းဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်

တက္ကသိုလ်၀င်တန်း စာမေးပွဲအား သိပ္ပံဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင် ပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့် သင်္ချာဘာသာ နှစ်ခုပေါင်း ရမှတ်များ မှာ ကောင်း မွန်ရပါမည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း/ သင်တန်းမှရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး

စက်မှုဇုံများရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ကုမ္ပဏီများတွင်  ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အားဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသောကျောင်းများ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်( မန္တလေး)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ( ပြင်ဦးလွင်)

priority
6