ဦးစီးဌာနမှဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောကျောင်းများ

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ (GTC) 

 

 
 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ (GTI)


အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)


 


အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)  
 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)