မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးသည် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော ပညာရေးကဏ္ဍ၏ အဓိက ကျသည့် ကဏ္ဍကြီး (၆)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဤကဏ္ဍကို ကောင်းမွန်တိုးတက် စေခြင်းဖြင့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမြောက်အများအား မွေးထုတ်နိုင်သည့်အတွက် တိုင်းပြည်၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေပါမည်။ ယခုအခါ နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကဏ္ဍမြင့်တင်ရေး အတွက် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စသည်များ အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန (၁၉)ခု က ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်် ရှိပါသည်။
၄င်းအပြင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး ကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနှင့် အဓိက ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသော တိုင်းပြည်၏ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသားကျွမ်းကျင်မှု စံသက်မှတ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ရပ် (National Skills Standard Authority- NSSA) အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ကျွမ်းကျင်မှုစံများအသိအမှတ်ပြုစနစ် ထွက်ပေါ်လာရေးစီမံကိန်း (၂၀၀၄-၂၀၀၈) ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လတ်တလောအားဖြင့် NSSA သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် စတင်အသက်ဝင်လာမည့် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း (ASEAN Economic Community) အတွက် လိုအပ်သည့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများဖြစ်သည့် အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစံများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုစံ အခြေခံသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များရေးဆွဲခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် သင်တန်းသုံးကိရိယာများ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ တရားဝင် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့်၍ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေလျှက်ရှိသည့် ကျေးလက်နေ လူငယ်လူရွယ်နှင့် အမျိုးသမီးများအပါအဝင် အထက်တန်းပညာအား ငွေကြေးချို့တဲ့မှုကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဆက်လက် မသင်ကြားနိုင်သော လူငယ်များအတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာရပ် အမျိုးအမျိုးကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး လက်အောက်ရှိ အစိုးရတက္ထသို်လ်၊ ကောလိပ်၊သိပ္ပံနှင့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံအား TVET Myanmar ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် (Website) ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး လမ်းညွှန်အား အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ရှာဖွေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးကဏ္ဍ၌ စက်မှုနည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုး၊ ဟိုတယ်ခရိးသွားနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းများ၊ သူနာပြု၊သားဖွားနှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စာရင်းကိုင်ပညာ၊ အချုပ်အလုပ်၊ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း အတတ်ပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ စသည့်များ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။

ဤလမ်းညွှန်သည် သင်တန်းတတ်ရောက်လိုသူများ အတွက်သာမက အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများ၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများမွေးထုတ်လိုသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်ရင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန်နှင့် ၄င်းတို့အချင်းချင်း မျှဝေလိုသည့် အချက်အလက်များ ဖလှယ်နိုင်ရန် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဤလမ်းညွှန် ၏ အားသာချက်မှာ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် (Website) ကတဆင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကြောင့် သတင်းအချက်အလက် အသစ်များအား အခါအားလျှော်စွာ ထပ်မံဖြည့်စွက်ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရေးကဏ္ဍအား စနစ်တကျ မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် မကြာမီကာလတွင် မိမိတိုင်းပြည်အပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံ အသီးသီးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမြောက်အများကို မွေးထုတ် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမး်ရှိ လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ဝင်ငွေနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ သိသာစွာ တိုးပွားလာ စေနိုင်သည့် အပြင် တိုင်းပြည်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ စီးပွားရေးနှင့် ဝင်ငွေမြင့်တင်မှုအားလည်း လွန်စွာအထောက်အကူ ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။