အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်မြို့)

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မင်းတပ်မြို့တွင် ပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၁၉၈၂ ခု၊ သြကုတ်လ( (၉) ရက်နေ့တွင် လက်မှုလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်းကိုဦးစွာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စက်မှုအတတ်ပညာရှင်များစွာ လိုအပ်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လက်မှုလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်းမှ အတတ်ပညာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအဖြစ်၂ဝဝရခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၂)ရက်နေ့မှစ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောအခြေခံစက်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစွာလိုအပ်သည့်အတွက် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (GTHS) အဖြစ်သို့ ၂၀၁ဝခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၂)ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံမှ စက်မှုနိုင်ငံသို့လျှင်မြန်စွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ရန် နယ်စပ်ဒေသ ပြည်နယ်များ အပါအဝင်ဒေသအသီးသီးတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများပေါ်ထွက်လာစေရေးနှင့်ဒေသဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် နည်းပညာအင်ဂျီနီယာသင်တန်းများ၊ သက်မွေးပညာကာလတိုသင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ် စက်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တိုးတက်ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 


ဖုန်းနံပါတ်        -  ၀၇၀-၇၀၂၈၀

လက်ကိုင်ဖုန်း    -  ၀၉-၄၀၀၃၀၂၆၉၀

ဖက်(စ်)ဖုန်းနံပါတ်    -  ၀၇၀-၇၀၂၈၀

အီးမေးလိပ်စာ           -gthsmdt@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ကာလ ကျောင်းအမည်
ဦးကျော်ဇံ AGTI (B.Sc) ၂၂-၆-၈၂ မှ ၂၁-၅-၈၄ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဒေါ်အေးမြင့် BE(Civil) ၂၂-၆-၈၄ မှ ၂၈-၂-၈၇ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးချစ်ငွေ THS ၁-၃-၈၇ မှ ၁၇-၉-၈၇ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးမြင့်ဆွေ AGTI (B.Sc) ၁၈-၉-၈၇ မှ ၂၀-၅-၉၀ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးနေဝင်းသန်း AGTI (B.Sc) ၂၁-၅-၉၀ မှ ၁၉-၄-၉၁ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးတိုးလွင် AGTI (B.Sc) ၂၀-၄-၉၁ မှ ၆-၃-၉၅ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးစိုးနိုင် AGTI (B.Sc) ၇-၃-၉၅ မှ ၁၄-၆-၀၆ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးအောင်ကြည် AGTI (B.Sc) ၁၅-၆-၀၆ မှ ၁၅-၁၁-၀၇ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
ဦးကိုကိုအောင် BE(Mech) ၂၁၆-၁၀-၀၇ မှ ၁၀-၉-၀၈ လက်မှုလုပ်ငန်းပညာ သင်ကျောင်း
၁၀ ဦးထွန်းမင်းသိုက် ME(EP) ၁၂-၁၀-၀၇ မှ ၇-၁၁-၀၈ အတတ်ပညာ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း(TTS)
၁၁ ဦးမျိုးမင်းဟန် ME(Mech) ၈-၁၁-၀၈ မှ ၁၈-၅-၁၀ အတတ်ပညာ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း(TTS)
၁၂ ဦးအေးမင်းထွန်း ME(EP) ၁၂-၅-၁၀ မှ ယနေ့ထိ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်ကျောင်း (GTHS)

လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီး၏အမည် - ဦးအေးမင်းထွန်း - ME (EP)

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
စဉ် ပညာသင်နှစ် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်) မှအောင်မြင်သူပေါင်း (ရိုးရိုးအောင်) အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်) မှ အောင်မြင်သူပေါင်း (အထူးအောင်)
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ အိ၄ ၂၆
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ၁၂
၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ၂၆
၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ၁၉
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ၂၁
  စုစုပေါင်း ၈၂ ၄၄

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်)

ကာလတိုသင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ ယနေ့အထိ မွေးထုတ်ပြီးသင်တန်းသား/ သူများစာရင်း

စဉ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည်
မွေးထုတ်ပြီးဦးရေ
ကျား ပေါင်း
မှတ်ချက်
၁၅.၆.၂၀၁၅ မှ ၃၀.၇.၂၀၁၅ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၁၀ ၁၇  
၁၅.၇.၂၀၁၅ မှ ၃၀.၈.၂၀၁၆ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြင်ထိန်း သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) ၁၄ ၁၆  
၁၇.၈.၂၀၁၅ မှ ၃၀.၈.၂၀၁၅ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၂) ၁၂  
၁၅.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၃၀.၁.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၃)  
၁၅.၁.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၆.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၄) ၁၄ ၁၆  
၁၆.၅.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၆.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၄) ၁၄ ၁၆  
၁၁.၇.၂၀၁၆ မှ ၂၆.၈.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၅) ၁၇  
၄.၇.၂၀၁၆ မှ ၂၆.၈.၂၀၁၆ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြင်ထိန်း သင်တန်းအပတ်စဉ်(၃) ၁၂ - ၁၂  
၁၇.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၆) ၁၀ ၁၅  
၁၀ ၅.၁၂.၂၀၁၆ မှ ၁၇.၁.၂၀၁၇ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းအပတ်စဉ်(၇) ၁၁ ၁၈  
  စုစုပေါင်း ၇၇ ၅၂ ၁၈ ၁၂၉
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ချင်းပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်း ပညာအထက်တန်းကျောင်း(မင်းတပ်)သည် (၁.၂၃)ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊မင်းတပ်မြို့အလယ်၊ စံပြရပ်ကွက်အတွင်း မင်းတပ်-မတူပီကားလမ်းမကြီးဘေး တွင်တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်)သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း တက်ရောက်သော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအား စတိုင်ပင် တစ်လလျှင် ၃၀၀၀၀/- (ကျပ်သုံးသောင်း) ပေးအပ်ပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ပြီးဆုံးပါက အဆင့်မြင့်အောင်မြင်သူများ AGTI တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးအောင်မြင်သူများ စက်မှုအလုပ်ရုံဌာနများတွင် စက်မှုကျွမ်း-၅ ရာထူးနေရာသို့ အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်းအမည် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် ပေါင်း မှတ်ချက်
Building Technology ၂၅ ၁၅ ၄၀  
Electrical Technology ၂၄ ၃၂  
Electronics Technology ၁၂ ၁၆  
Auto- Mechanics Technology ၂၀ ၂၅  
  စုစုပေါင်း ၈၁ ၃၂ ၁၁၃  
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မင်းတပ်)တွင် သင်တန်းဆရာ/ ဆရာမ စုစုပေါင်း(၂၅)ဦး ရှိပါသည်။

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်သူများ နိုင်ငံတကာမှ Scholarship ခေါ်ယူသည့်အခါ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရှိပါသည်။