အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 
 • ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)အား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ သည်။
 • ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၂)ရက်နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပါသည်။
 • ကျောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ
  • စာသင်ဆောင်ပင်မ(၂)ထပ်ဆောင်(၂၂၈’x ၄၀’x ၂၄’) (၁)လုံး
  • အလုပ်ရုံအဖြစ်သုံးနေသည့်အဆောက်အဦ(၁၃၅’x၅၅’x၁၆’)(၁)လုံး
ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 
 • လူငယ်လူရွယ်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေ‌ေ၇းအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် အတက်ပညာများ လေ့လာသင်ကြားပေးနိုင်ရန် 
 • ဒေသအတွင်း သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းပြည့် ဝသော အတက်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်အမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန် 
 • နိုင်ငံတော်၏ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်အား ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန်
ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 
 • ကျောင်းဖုန်း - 09 891075307 , 960344239
 • ကျောင်းအုပ်ကြီးဖုန်း-09972578661
 • အီးမေးလ်စာ - gthsmgn@dtve.org
ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

 

စဥ် အမည် ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ
၁။ ဦးအုန်းဇင်လင်း M.E (EP) ၁.၆.၂၀၁၀ မှ ၂၃.၉.၂၀၁၀ ထိ
၂။ ဦးရဲအောင် M.E (EP) ၂၃.၉.၂၀၁၀ မှ ၇.၄.၂၀၁၆ ထိ
၃။ ဦးမျိုးမင်းသန်း M.E (Mech)
(Russia)
၇.၄.၂၀၁၆ မှ ယနေ့ထိ

 

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

ပုံမှန်သင်တန်း မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ်

သင်တန်းနှစ်

MT

EcT

AMT

ET

MPT

စုစုပေါင်း

၁။

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၁

၂၃

-

၃၂

၇၄

၂။

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၃

၂၄

-

၆၀

၃။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၃

၁၇

-

၁၁

-

၄၁

၄။

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀

၁၆

-

၁၄

-

၄၀

၅။

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄

၁၁

-

၁၂

-

၃၇

၆။

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၆

၃၁

၁၇

၄၄

-

၁၂၈

၇။

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၃

၂၂

၂၀

၂၆

-

၉၁

၈။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၄

၂၆

၂၄

၂၅

-

၉၉

၉။

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁၇

၁၉

၁၉

၃၀

-

၈၅

စုစုပေါင်း

၆၅၅

မွေးထုတ်ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသားများ

စဉ်

ဖွင့်လှစ်ပြီးကာလတိုသင်တန်းများ

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းသား ဦးရေ

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)မှ(၆)ထိ

၁၁၉

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)မှ (၁၀) ထိ

၃၃၃

အခြေခံနေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းအပတ်စဉ်        (၁) မှ (၄)

၈၆

ဂဟေဆက်သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)

၁၄

အခြေခံမော်တာထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁)

၁၁

စုစုပေါင်း

၅၆၃

ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)သည် (၈.၂၃)ဧကကျယ်ဝန်းပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့ ၊ အမှတ်(၁) သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)၏ အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

   ဤဒေသရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှု၊လက်မှုလုပ်ငန်းအချို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အကောင်ထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)မှ လစဉ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်ကျောင်းသား(၁)ဦး လျှင်(၁)လ-(၃၀၀၀၀)ကျပ် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
ပညာသင်ယူနေစဉ်အတွင်း လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းအလိုက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအချို့တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်စေရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအချို့နှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်းအမည် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁။ Electronics
Technology
           
၂။ Electrical
Technology
           
၃။ Maching
Technology
           
၄။ Auto Mechanics
Technology
           
စုစုပေါင်း            
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် ကျား ပေါင်း
၁။ Electronics  Technology
၂။ Electrical  Technology -
၃။ Maching  Technology
၄။ Auto Mechanics Technology
၅။ Metal Process Technology - - -
၆။ Information Technology -
၇။ Academic - ၁၂ ၁၂
စုစုပေါင်း ၂၉ ၃၅
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

 ပညာသင်ဆုနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကမ်းလှမ်း လာသည့် ပညာသင်ဆုများအား လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။