အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း-မန္တလေးမြေနေရာတွင်၂၀၀၀ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၄ရက်နေ့üစက်မှုဇုံသင်တန်းကျောင်းကို မန္တလေး-စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံမှ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
(၄.၄.၂၀၀၀  မှ ၁၅.၅.၂၀၀၅) ထိ  စက်မှုဇုံသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး   သင်တန်းသားပေါင်း (၃၇၃) ဦး   မွေးထုတ်   ခဲ့ပါသည်။     အတတ်ပညာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း  (မန္တလေး)  ကို (၃၀.၁၀.၂၀၀၆  မှ၂၃.၈.၂၀၁၀)ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားပေါင်း(၂၃၆)ဦးမွေးထုတ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၃.၈.၂၀၁၀)တွင်သင်တန်းရပ်နားခဲ့ပြီး၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက် တန်းကျောင်း(မန္တလေး)အဖြစ်သို့ အမည်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(က) ဒေသတွင်ရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူလူငယ်တိုင်းနည်းပညာ ဘာသာရပ်များ  ကိုမိမိဒေသတွင်းမှာပင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်
(ခ) ဒေသအတွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
(ဂ) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရပ်တွင်  ကဏ္ဍအလိုက်စွမ်းဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်  အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် ပညာတတ်၊လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ တိုးပွားပေါ်ထွက်လာပြီး မိမိတို့ဒေသ တိုးတက်ဖြိုးရေးကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဦးစီးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

Email- gthsmdy@dtve.org
Fax-Ph-02-5152192
Ph-09-442083819
Ph-09-491371274
Ph-09-258844868

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

၁။ဦးမောင်မောင်သက်နိုင်ထွန်း
၂။ဦးမျိုးမြင့်အောင်
၃။ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး
၄။ဦးမျိုးမြင့်အောင်
၅။ဦးခိုင်ဆွေလတ်
၆။ဦးတိုးရီ
၇။ဦးဆန်းလင်းဗိုလ်
၈။ဦးညိုချော
၉။ဦးသက်လွင်တိုး(လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီး)
 

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
(၂)နှစ်သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့် စာသင်နှစ်မှ ယနေ့အထိ အောင်မြင်ပြီး
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဦးရေစာရင်း
စဉ် အတန်း ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ် တက်ရောက် ပေါင်း
ကျား
ပထမနှစ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ Building Technology ၄၅ ၁၈ ၆၃
Electronics Technology ၂၉ ၁၆ ၄၅
Electroical Technology ၄၂ ၅၀
Auto Mechanics Technology ၃၉ ၄၂
စုစုပေါင်း ၁၅၅ ၄၅ ၂၀၀
ပထမနှစ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ Electronics Technology ၂၂ ၂၉
Electroical Technology ၃၀ ၃၃
စုစုပေါင်း ၅၂ ၁၀ ၆၂
ဒုတိယနှစ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ Building Technology ၂၆ ၁၄ ၄၀
Electronics Technology ၂၀ ၁၅ ၃၅
Electroical Technology ၂၁ ၂၆
Auto Mechanics Technology ၂၄ ၂၇
စုစုပေါင်း ၉၁ ၃၇ ၁၂၈

 

ကာလတိုသင်တန်း သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း/သင်တန်းတက်ရောက်
/ ဆင်း စာရင်း
ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင်‌့လှစ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
(စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အချိန် မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ ထိ)
စဉ် သင်တန်းအမည် အကြိမ် သင်တန်း
သားစုစုပေါင်း
အုတ်စီကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊သံချည်သံကွေးကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၇၃
လမ်းခင်းကျွမ်းကျင်သင်တန်း,၊ပုံဆင်ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း ၄၃
စုစုပေါင်း ၁၁၆

 

ကာလတိုသင်တန်းများဖွင်‌့လှစ်မည့်အခြေအနေ(၂၀၁၈ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ)
စဉ် သင်တန်းအမည် တစ်ကြိမ် လျှင်
သင်တန်းသား
ဦးရေ
ဖွင့်လှစ်သည့်
အကြိမ်
တစ်နှစ်အတွင်း
သင်တန်းသား
စုစုပေါင်း
အုတ်စီကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊သံချည်သံကွေးကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၂၄ ၄၈
လမ်းခင်းကျွမ်းကျင်သင်တန်း,၊ပုံဆင်ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း ၂၄ ၂၄
အိမ်တွင်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်း ၁၂ ၂၄
စုစုပေါင်း ၆၀ ၉၆
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း-မန္တလေးသည် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက် (၅၁)လမ်းနှင့် မြောက်ဘက် တပင်ရွှေထီးလမ်း၊  တောင်ဘက်ရွှေလှံဗိုလ်လမ်းကြား  စက်မှုဇုံ(၂) တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်း၏အကျယ်အ၀န်းမှာ (၆.၀၆ဧက)ကျယ်၀န်းပါသည်။  မြေဧက  စုစုပေါင်း (၂၆၄၀၀)စတုရန်းပေရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အပြင် အစိုးရမဟုတ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့်(ADB)၊(GIZ)တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့်(မန္တလေး) စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ အာရှဖွံးဖြိုးရေးဘဏ်တို့နှင့်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း-မန္တလေး အနေဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့သင်ခန်းစာများကို အလေးထား သင်ကြားပြသ သည့်အပြင်ပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်နှင့်သက်ဆိုင်သော လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို သင်ကြားပြသပေးလျက် ရှိပါသည်။ပညာရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း တက်ရောက်နေသောကျောင်းသား/သူများကိုထောက်ပံ့ငွေလစဥ်(၃၀၀၀၀)ထောက်ပံ့လျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက တစ်ဆင့်မြင့်သင်တန်းဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိနိုင်သည့်  အလုပ်အကိုင်လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင် အထူးအောင်ြမင်သောကျောင်းသား/သူများသည် အစိုးရစက်မှု လက်မှုကျောင်းသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး ဘာသာရပ်အလိုက်သင့်လျော်သော အလုပ်အကိုင်ကို လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် ‌ေကျာင်းအမည် ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ် တက်ရောက် ‌ေပါင်း
ကျား
  အစိုးရနည်းပညာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Building Technology ၃၀ ၃၉
အထက်တန်း ပညာသင်နှစ် Electronics Technology ၃၃ ၃၈
ကျောင်း(မန္တလေး) ပထမနှစ် Electroical Technology ၃၈ ၄၆
    Auto Mechanics Technology  ၃၃ ၄၀
    Machining Technology ၃၁ ၃၄
စုစုပေါင်း ၁၆၅ ၃၂ ၁၉၇
အစိုးရနည်းပညာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Building Technology ၂၂ ၃၀
အထက်တန်း ပညာသင်နှစ် Electronics Technology ၁၆ ၂၁
ကျောင်း(မန္တလေး) ဒုတိယနှစ် Electroical Technology ၁၈ ၂၁
    Auto Mechanics Technology  ၁၉ ၂၃
  စုစုပေါင်း ၇၅ ၂၀ ၉၅
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ရာထူး လက်ရှိ မှတ်ချက်
အင်အား
ကျောင်းအုပ်ကြီး -
ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး - -
ဌာနမှူး - -
ကထိက ၁၀ -
လ/ထကထိက ၂၁ -
နည်းြပ -
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၃/၄/၅)  
  စုစုပေါင်း ၄၈ -
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှအခါအားလျော်စွာ  ခေါ်ယူသော Scholarship များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက်သတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း များရှိပါသည်။