အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး) ကို၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ၊(၅)ရက်နေ့တွင်  စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

လူငယ်၊လူရွယ်များအတွက် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊
ဒေသအတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးရန်
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဒေသလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာ နှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာကာလတိုသင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန်

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

၀၆၃-၂၀၂၈၇၀၂၊ ၀၉-၂၅၆၁၄၄၄၁၆,

အီးမေးလိပ်စာ gthsmgy@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ အမည်
၂၀၀၉-၂၀၁၅ ဦးထွန်းထွန်း
၂၀၁၅-၂၀၁၈ ဦးသက်နိုင်
၂၀၁၈-လက်ရှိအချိန်ထိ ဦးခင်မောင်ညွန့်
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သော
ကျောင်းသား/သူဦးရေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ​ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၅၇
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၃၀
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၂၅
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၂၅
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၂၅
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST) ၁၈
စုစုပေါင်း ၁၈၀

2011 -2012 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

 

စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၄
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၅
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT)
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT)
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET)
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST)
  စုစုပေါင်း ၆၂

2012 -2013 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

 

စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၅
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၀
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT)
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT)
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET)
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST)
  စုစုပေါင်း ၅၆

2013-2014 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၂
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၄
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၄
  စုစုပေါင်း ၅၀

2014 -2015 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၁
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၁
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT)
၄။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET)
၅။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၅

2015-2016 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူ ဦးရေ

စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၁၄
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၂
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT)
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၁
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET)
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT)
  စုစုပေါင်း ၅၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူဦးရေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ​ကျောင်းသား/သူဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၅၃
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၃၅
၃။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၁၄
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၈
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၂၂
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT)
စုစုပေါင်း ၁၄၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူဦးရေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ​ကျောင်းသား/သူဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၂
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၉
၃။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၁၆
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT)
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၂၅
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၁၅
စုစုပေါင်း ၁၀၅

2015-2016 ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသော  Polytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ

 

စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်းများ သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ မွေးထုတ်ခဲ့ ပြီးသော သင်တန်းသား အရေအတွက်
၁။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၂၇.၆.၂၀၁၅ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၅ထိ)၂လ ၁၀
၂။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း (၂၂.၈.၂၀၁၅ မှ ၂.၉. ၂၀၁၅ ထိ) ၁လ
၃။ အခြေခံဒီဇယ်နှင့်ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း (၂၆.၉.၂၀၁၅ မှ ၈.၁၀.၂၀၁၅ထိ)၂ပတ် ၂၂
၄။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၃.၁၂.၂၀၁၅ မှ    ၂၅.၁.၂၀၁၆ ထိ)၂လ ၁၃
၅။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း (၅.၁၂.၂၀၁၅ မှ   ၃၁.၁.၂၀၁၆ ထိ)၂လ ၁၀
၆။ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းသင်တန်း (၇.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၄.၁၂. ၂၀၁၅ထိ)၂ပတ် ၁၄
၇။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁၇.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၃၀. ၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လခွဲ
၈။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း (၂၂.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၂.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ
၉။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း (၂၄.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၃.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ ၁၁
၁၀။ အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်း (၂၂.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၂.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ ၁၅
  စုစုပေါင်း

၁၁၈

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသောPolytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ
စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ ​မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော
 သင်တန်းသား
အရေအတွက်
ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု)
အပတ်စဉ်(၁) (၈.၇.၂၀၁၇ မှ ၉.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၂
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၆
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၂) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၀
ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၂) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ)
စုစုပေါင်း     ၄၇
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသောPolytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ
စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ ​မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော
 သင်တန်းသား
အရေအတွက်
ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု)
အပတ်စဉ်(၂) (၁၀.၁၀.၂၀၁၇ မှ
၁၀.၁.၂၀၁၈ ထိ)
၁၉
ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု)
အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၁၅.၃.၂၀၁၈ ထိ)
၁၅
ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု)
အပတ်စဉ်(၄) (၅.၃.၂၀၁၈ မှ
၅.၆.၂၀၁၈ ထိ)
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၅) (၁၉.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၂၃.၁.၂၀၁၈ ထိ)
၁၄
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၆) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ)
၁၀
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၁.၂၀၁၈ ထိ)
၁၉
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ)
၁၉
ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၁.၂၀၁၈ ထိ)
၁၆
ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ)
၁၂
၁၀ English Speaking သင်တန်း အပတ်စဉ်(၁) (၁၆.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၁၄.၁.၂၀၁၈ ထိ)
စုစုပေါင်း     ၁၃၄

 

ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့၊ ကံပြား ကျေးရွာအနီးတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)နှင့် ကျောင်းဝန်းတစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကံပြားအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၏မြောက်ဘက်ကပ်လှျက်တွင်တည်ရှိပါသည်။မကွေးမြို့မှ (၇)မိုင်ကွာဝေးပြီး  ရန်ကုန် - ပြည် -  မန္တလေးကားလမ်းဘေး မှ(၄)ဖာလုံ အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့်(၇.၉၈)ဧကခန့်  ကျယ်ဝန်းပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)သည် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
၁။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊
၂။အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ကြီးကြပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
၃။Helvetas Myanmar(INGO)၊
၄။စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊မကွေးမြို့။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းမှ ကျောင်းစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ​ကျောင်းတက်မှန်သော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အားလစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၃၀၀၀၀ ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(GTHS)စာမေးပွဲအား ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါက အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(GTI) သို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး သာမန်အောင်မြင်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေအာင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
ပထမနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၂၂ ၁၀ ၃၂
ဒုတိယနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၁၉ ၂၈
ပထမနှစ် သုတနည်းပညာသင်တန်း ၁၇ ၁၈
ဒုတိယနှစ် သုတနည်းပညာသင်တန်း ၁၄
ပထမနှစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၇ - ၂၇
ဒုတိယနှစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၁ - ၂၁
ပထမနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၉ ၂၂
ဒုတိယနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၀ ၁၀ ၂၀
ပထမနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၂ ၂၇
၁၀ ဒုတိယနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၅ ၁၉
၁၁ ပထမနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း ၂၁ - ၂၁
၁၂ ဒုတိယနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ သင်တန်း ၁၉ - ၁၉
စုစုပေါင်း ၂၂၀ ၄၈ ၂၆၈
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဌာန ဆရာ/မ မှတ်ချက်
ဦးရေ
မြန်မာစာ နေ့စား(၂)ဦး
အင်္ဂလိပ်စာ  
သင်္ချာ  
ရူပဗေဒ  
ဓါတုဗေဒ  
အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန  
မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာဌာန  
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန  
လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန  
၁၀ သုတနည်းပညာဌာန  
၁၁

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

 

စုစုပေါင်း ၅၅  
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

နိုင်ငံတကာမှကမ်းလှမ်းလာသော ပညာေတာ်သင်ဆု(Scholarship) များကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်လှျင် သင့်သလို လျှေက်ထားနိုင်ပါသည်။