အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်းပက်)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်းပက်)သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏၂၀၁၀ ခုနှစ်   ဧပြီလ   (၆) ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ   စာအမှတ်၊   သပန/၃-၂(၂)/၂၀၁၀(၅၇၈၄) အရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ (၃) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

လူငယ်များ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊  အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန် နှင့်  ဒေသ
အတွင်း စက်မှုပညာ  အခြေခံသဘောတရားများ  နားလည်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်းနံပါတ်    - ၀၉ ၉၇၁၈၀၉၅၃၁, ၀၉ ၇၈၁၂၇၀၉၄၁
အီးမေးလ်     - gthsppt@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

စဉ်             အမည်                                    ဘွဲ့                                မှ/ထိ
၁။        ဉီးခင်အောင်လင်း                     ME.Mech             ၂၂.၄.၂၀၁၀ မှ၂၄.၆.၂၀၁၁ ထိ
၂။        ဉီးစိုင်းကျော်ကျော်ခိုင်                ME.Mech             ၂၄.၆.၂၀၁၁ မှ ယနေ့ထိ
၃။        ဉီးမျိုးမြင့်အောင်                   ME(Mech) Russia    ၁၆.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့ ထိ

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

နှစ်စဥ်မွေးထုတ်ခဲ့သော ပုံမှန်သင်တန်းသားများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ဘာ အတန်းတင်စာမေးပွဲ
သာ ဖေြဆို ပေါင်း အောင်မြင် ပေါင်း ကျရှုံး ပေါင်း
ရပ် က က က
၂၀၁၁-၂၀၁၂ EcT 13   13 7   7 6   6
MT 19   19 10   10 9   9
ET 9   9 4   4 5   5
MPT 8   8 2   2 6   6
၂၀၁၂-၂၀၁၃ EcT 11 8 19 11 7 18   1 1
MT 12 2 14 12 2 14      
ET 1 5 6 1 5 6      
MPT 1   1 1   1      
၂၀၁၃-၂၀၁၄ MT 4 2 6 4 2 6      
ET 13 2 15 9 2 11 4   4
၂၀၁၄-၂၀၁၅ EcT 7 2 9 3 2 5 4   4
၂၀၁၅-၂၀၁၆ MT 7 3 10 4 3 7 3   3
ET 8 1 9 3 1 4 5   5
၂၀၁၆-၂၀၁၇ MT 15 5 20            
ET 9 4 13            
EcT 2 2 4            

ကာလတိုသင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ ယနေ့ထိ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း/သင်တန်းတက်ရောက်ြပီးမြောက်ခြင်းစာရင်းချုပ်

စဉ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁၃.၇.၂၀၁၅ မှ ၁၃.၈.၂၀၁၅ ထိ Computer Basic ၁၁ ၁၆ ၁၁ ၁၆
၁၃.၇.၂၀၁၅ မှ သံချည်သံကေွး
၁၃.၈.၂၀၁၅ ထိ
၁၃.၇.၂၀၁၅ မှ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် ပြုြပင် ၁၂ ၁၃ ၁၂ ၁၃
၁၃.၈.၂၀၁၅ ထိ ထိန်းသိမ်းခြင်း
၃၀.၁၁.၂၀၁၅ မှ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် ပြုြပင် ၁၅ ၁၅
၆.၁.၂၀၁၆ ထိ ထိန်းသိမ်းခြင်း
၈.၈.၂၀၁၆ မှ Auto CAD 2D Basic ၁၀ ၁၆ ၁၀ ၁၆
၉.၉.၂၀၁၆ ထိ
၂၈.၁၁.၂၀၁၆ မှ Computer Basic ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၁၃
၂၈.၁၂.၂၀၁၆ ထိ
၁၁.၁.၂၀၁၇ မှ Computer Basic ၁၃ ၁၃
၃.၂.၂၀၁၇ ထိ
စုစုပေါင်း ၄၄ ၄၅ ၈၉ ၄၄ ၄၅ ၈၉
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရှမ်းပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပင်းပက်)သည် တောင်ကြီးမြို့နယ်အဆုံး ဟိုပုံးမြို့နယ်အစ အမှတ်(၂) သံမဏိစက်ရုံ(ပင်းပက်)ဝင်းအတွင်း တည်ရှိပါသည်။  ကျောင်း၏ မြေဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ(၄.၆၄) ဧက ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

မရှိပါ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ပုံမှန်သင်တန်းသားများအား လစဉ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး (၃၀၀၀၀) သုံးသောင်းကျပ်တိတိအားထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပင်းပက်) မှ  ဒုတိယနှစ် ထူးခွျန် အောင်မြင်သော ကျောင်း သား /သူများသည် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယနှစ်   ကျရှုံးသော  ကျောင်းသား/ သူများသည်  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း သို့  အပြင်ဖြေ  ပြန်လည် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူစာရင်း

စဉ် သင်တန်းအမည် ကျား စုစုေပါင်း
၁။ MT ၃၃ ၃၈
၂။ EcT ၁၆ ၁၂ ၂၈
၃။ ET ၃၀ ၃၅
စုစုေပါင်း ၇၉ ၂၂ ၁၀၁

 

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား/သူစာရင်း

 

စဉ် သင်တန်းအမည် ကျား စုစုေပါင်း
၁။ MT ၂၃ ၂၈
၂။ EcT ၂၂ ၂၆
၃။ ET ၁၃ ၁၅
စုစုေပါင်း ၅၈ ၁၁ ၆၉
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
သင်ကြားရေးဆရာ/ဆရာမအင်အားဖွဲ့စည်းပုံ
စဥ် ရာထူး ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ပို
အရာထမ်း ­ ကျား    
၂၁
အမှုထမ်း ­ ကျား    
စုစုပေါင်း     ၃၁    
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊  နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်  လေ့ကျင့်ရေးဉီးစီးဌာနတို့၏  အစီအစဉ်ဖြင့်ထူးချွန် ကျောင်းသား/ သူများ အား နိုင်ငံခြားပညာသင်  စေလွတ်ခြင်းများ  အခါအားလျော်စွာ  ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။