အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ငူ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့၌ စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် (၁၉၈၂-၁၉၈၃) ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 
    ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းမှ အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
    ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံမှ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
    ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)အဖြစ် ထပ်မံ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
    ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ငူ)ကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(က)    နိုင်ငံသားတိုင်း သက်မွေးပညာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရေး တိုးမြှင့်     ဆောင်ရွက်ရန်
(ခ)     နိုင်ငံသားတို့၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေမြင့်မားရေးကို သက်မွေး     ပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုရန်
 

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်းနံပါတ်        -   ၀၉-၄၅၉၄၉၅၄၅၅
ဖက်(စ်)နံပါတ်    -  ၀၅၄-၂၆၀၄၀
အီးမေးလ်        -    gthstgo@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

စဉ်    အမည်                  ရာထူး           ကာလ
၁။    ဦးဌေးမြင့်               ကထိက    ၂၀၀၉ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထိ

၂။    ဦးကျော်မင်းလတ် ဒု-ပါမောက္ခ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၃၈ ၃၈ ၇၆
Electrical Technology ၂၆ ၁၆ ၄၂
Electronics Technology ၂၂ ၁၃ ၃၅
Machining Technology ၂၅ ၁၀ ၃၅
Auto-Mechanic Technology ၃၉ ၄၀
Building Service Technology ၁၄ ၁၂ ၂၆

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၁၄
Electrical Technology ၁၁ ၁၂
Electronics Technology
Machining Technology -
Auto-Mechanic Technology
Building Service Technology -

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၁၅ ၁၀ ၂၅
Electrical Technology ၁၀
Electronics Technology ၁၀
Machining Technology -
Auto-Mechanic Technology ၁၁ - ၁၁
Building Service Technology -

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၁၂
Electrical Technology
Machining Technology -
Auto-Mechanic Technology ၁၁ ၁၂

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၁၃
Electrical Technology
Machining Technology -
Auto-Mechanic Technology - - -

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
Building Technology ၁၁
Electrical Technology -
Electronics Technology -
Machining Technology -
Auto-Mechanic Technology -

ကာလတိုသင်တန်းများစာရင်း     

စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ်စဥ် ကျား ပေါင်း
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၃၂ ၃၈
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၂၈ - ၂၈
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၂၃ - ၂၃
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း -
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း -
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၂၇ ၃၀
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၂၇ - ၂၇
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၁၁ ၁၂
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
၁၀ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၁၀ ၁၂
၁၁ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၂၄ ၂၇
၁၂ အ‌ြေခခံလျှပ်စစ်ဂဟေဆက်သင်တန်း -
၁၃ အ‌ြေခခံလျှပ်စစ်ဂဟေဆက်သင်တန်း -
၁၄ အ‌ြေခခံလျှပ်စစ်ဂဟေဆက်သင်တန်း -
၁၅ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၁
၁၆ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၁
၁၇ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
၁၈ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၀
၁၉ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၃
၂၀ အ‌ြေခခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၅
၂၁ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းသင်တန်း ၁၇ - ၁၇
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ငူ)သည် ဧက ၃၀ ကျယ်ဝန်းြပီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကံရိုးကျေးရွာအနီး ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။   

တောင်ငူမြို့မြောက်ဘက် (၂)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

မရှိပါ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား စဥ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
    ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင် သုတ၊ ရသစာအုပ်စာပေများ ဖတ်ရှုလေ့လာစေခြင်း၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ၊ Debate ပြိုင်ပွဲများကျင်းပ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပညာရည်မြင့်မားစေရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
    ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ရာသီအလိုက် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်စည်လုံးညီညွတ်မှုကို တိုးပွားစေခြင်း၊ အားကစားစိတ်ဓါတ်များ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
    မြန်မာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာပွဲတော်များတွင်  အလှူအတန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်းများ နှစ်စဉ် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
    ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသာယာ လှပစေရန် အပတ်စဉ် လုပ်အားပေးများ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ Toilet များ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန် နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
    ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သန့်ရှင်း အေးမြ ကြည်လင်လှသော သောက်သုံးရေများရရှိရေးအတွက် ဂါလံ (၁၀၀၀) သောက်ရေသန့်စက် တည်ဆောက် ပေးထားပါသည်။
 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

သင်တန်းကာလ (၂)နှစ်ပြီးမြောက်ပါက အောက်ပါအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
(က)    ဒုတိယနှစ်သင်တန်းအသီးသီးတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊     ကျောင်းသူများအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသို့ ပို့ဆောင်၍ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးစေခြင်း။
(ခ)    ဒုတိယနှစ်သင်တန်းအသီးသီးတွင် အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား     အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများသို့ ပို့ဆောင်၍ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးစေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်     ဝင်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းများနှင့်     ချိတ်ဆက်၍ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးခြင်း။
(ဂ)    ဒုတိယနှစ် သင်တန်းအသီးသီးတွင် ကျရှုံးခဲ့သော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်‌ြေဖဆိုခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

ပထမနှစ်

စဥ် ဘာသာရပ် ကျား ပေါင်း
Building Technology ၂၇ ၁၄ ၄၁
Electrical Technology ၃၄ ၄၂
Electronics Technology ၃၁ ၄၀
Machining Technology ၃၇ ၄၀
Auto-Mechanic Technology ၄၄ - ၄၄

 

ဒုတိယနှစ်

စဥ် ဘာသာရပ် ကျား ပေါင်း
Building Technology ၃၄ ၁၅ ၄၉
Electrical Technology ၃၁ ၁၈ ၄၉
Electronics Technology ၂၀ ၂၈
Machining Technology ၃၄ - ၃၄
Auto-Mechanic Technology ၄၂ - ၄၂

 

သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

သင်ကြားရေးဆရာ    -      ၇ ဦး
သင်ကြားရေးဆရာမ    -    ၃၇ ဦး (သင်တန်း ၆ ဦးအပါအဝင်)
စုစုပေါင်း        -    ၄၄ ဦး

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

(က)    ပထမနှစ် သင်တန်းနှင့် ဒုတိယနှစ် သင်တန်းအသီးသီးတွင် ကနဦး တက်ရောက်     ပညာသင်ယူနေသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား လစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့     ကြေးများ ပေးအပ်ြခင်း။
(ခ)    ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ခေါ်ယူသော ပညာသင်ဆုများအား လျှောက်ထားစေခြင်း။