အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

ကျောင်းဖွင့်လှစ်သောရက်စွဲ    ၅-၅-၂၀၀၉

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရာတွင်စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်သောလိုအပ်သောလူ့အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်သောအတတ် ပညာရှင်များကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

081-2127661 /             09-402598035/   

အီးမေးလိပ်စာ             - gthstgi@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)ကို(၉-၅-၂၀၀၉)ရက်နေ့မှ(၂၆-၇-၂၀၀၉)ရက် နေ့အထိဒေါ်ဝင်းမာ M.E(Mech)မှ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတာ၀န် ထမ်းဆောင်နေသော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏အမည်မှာ ဦးသာတင်ညွန့်(M.E(Mech)) လစာနှုန်း341000-4000-361000ကျပ်ဖြစ်ပြီး (၂၇.၇.၂၀၀၉)ရက်နေ့ မှစ၍ယနေ့ထိ တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦးရေ
ကျား ပေါင်း
(၁၆-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁-၂၀၁၇)ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၁ ၁၅
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၀ ၁၅
Hand Phone ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၅ - ၁၅
(၂-၁-၂၀၁၆)မှ (၂၄-၁-၂၀၁၆)ထိ အုတ်စီနည်းပညာသင်တန်း ၁၁
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင်‌့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း ၁၁
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း ၁၀ - ၁၀
(၂၇-၆-၂၀၁၅)မှ (၁၉-၇-၂၀၁၅)ထိ အခြေခံမြေတိုင်းနည်းပညာသင်တန်း ၁၇ ၁၈
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင်‌့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း ၁၄ ၁၆
ေမာ်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၆ - ၁၆
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရှမ်းပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)သည် ေအးသာယာမြို့သစ်၏ ေတာင်ဘက်၊ မုံတ၀ရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်-၈၅၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)ဘေးတွင် တည်ရှိပြီးယခင်ရှိပြီး ဖြစ်သော အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်စာသင် ဆောင်(A,B,C)တို့တွင်ဖွင်‌့လှစ်ထားရှိပါသည်။ လက်ရှိမှာ စာသင်ဆောင်(A,B)ကိုသာအသုံးပြုပြီးစာသင်ဆောင်Cမှာအန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦဖြစ်၍ အသုံးပြုခြင်း မရှိပါ။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

ပါရမီတွဲလက်(IOM)နှင့်  GIZ တို့ဖြင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)မှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား စာသင်နှစ်ကာလအတွင်း လစဉ်ကျပ်၃၀၀၀၀ိ/-နှုန်းပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံး၍ အထူးအောင်မြင်ပါက AGTIပထမနှစ်သို့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
အေးသာယာမြို့
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားစာရင်း
  First Year           ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ
စဉ် သင်တန်း New 1F စုစုပေါင်း
ကျား ‌ေပါင်း ကျား ‌ေပါင်း ကျား ‌ေပါင်း
1 Building Technology 37 3 30 2   2 29 3 32
2 Electrical Technology 28 6 34 3   3 31 6 37
3 Electronic Technology 28 4 32     0 28 4 32
4 Auto Mechanics Technology 31   31 5   5 36 0 36
5 Machining Technology 28   28 4   4 32 0 32
  စုစုပေါင်း 142 13 155 14   14 156 13 169
                     
  Second Year                  
စဉ် သင်တန်း New 1F စုစုပေါင်း
ကျား ‌ေပါင်း ကျား ‌ေပါင်း ကျား ‌ေပါင်း
1 Building Technology 21 8 29 7 1 8 28 9 37
2 Electrical Technology 12 7 19     0 12 7 19
3 Electronic Technology 9 11 20     0 9 11 20
4 Auto Mechanics Technology 16   16 1   1 17 0 17
5 Machining Technology 18   18     0 18 0 18
  စုစုပေါင်း 76 26 102 8 1 9 84 27 111
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

၄၇ဦး

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)မှထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများအား ဝန်ကြီး ဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင်‌့ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာသင်စေလွှတ်မည်‌့ အစီအစဉ်များရှိပါသည်။