အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

-အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ)ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်၊မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 
  • -နိုင်ငံတော်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်၊လူရွယ်များမှ အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့် ရရှိ စေရန်၊
  • အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့်အတက်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသအတွင်း စက်မှုပညာကျွမး်ကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

-09-36169364

09-428213846

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

-

စဥ် အမည် မှ အထိ
၁။ ဦးဝင်းမော်ထွန်း ၂၀၀၉ ၂၀၁၀
၂။ ဦးတင်ဝင်း ၂၀၁၀ ၂၀၁၂
၃။ ဦးမင်းဇော်ဦး ၂၀၁၂ ၂၀၁၅
၄။ ဦးတေဇာထွန်း ၂၀၁၅ ယနေ့ထိ
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

-ကာလတိုသင်တန်းနှစ်အလိုက်တတ်ရောက်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စဥ် ကျောင်းအမည် သင်တန်း ကာလ သင်တန်း အမည် သင်တန်းသားဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေး
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၂၀.၆.၂၀၁၅မှ ၂၀.၈.၂၀၁၅ထိ အခြေခံအဆောက်အဦ နည်းပညာသင်တန်း ၁၀ - ၁၀ ၁၀ - ၁၀
၂။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၂၀.၆.၂၀၁၅မှ ၂၀.၈.၂၀၁၅ထိ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းနည်းပညာသင်တန်း ၁၀ - ၁၀ ၁၀ - ၁၀
၃။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၂၀.၆.၂၀၁၅မှ ၂၀.၈.၂၀၁၅ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြင်ထိန်းသင်တန်း ၁၀ - ၁၀ ၁၀ - ၁၀
၄။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၁၁.၁၁.၂၀၁၅မှ ၁၁.၂.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးချနည်းသင်တန်း ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၁၀ ၁၀ ၂၀
၅။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၉.၁.၂၀၁၇မှ၉.၂.၂၀၁၇ထိ အ‌ြေခခံအဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၁၀ ၁၀
၆။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၉.၁.၂၀၁၇မှ၉.၂.၂၀၁၇ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးချနည်းသင်တန်း ၁၀ ၁၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) ၁၅.၅.၂၀၁၇မှ ၁၅.၈.၂၀၁၇အထိ အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးချနည်းသင်တန်း ၁၀ ၁၀

 နှစ်အလိုက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်ကျောင်းသားစာရင်း

စဥ် ကျောင်းအမည် ပညာသင်နှစ် BTသင်တန်း ETသင်တန်း AMTသင်တန်း စုစုပေါင်း
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၈ ၂၀ ၁၄ ၆၂
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၅ ၂၁
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ - -
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - -
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ - - - -
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ - -
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၆ ၁၀ ၃၁
GTHS(ကျိုင်းတုံ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ - ၁၆ -  
စုစုပေါင်း ၇၁ ၅၂ ၂၀ ၁၄၃
                   
                   
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရှမ်းပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

-အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ)သည် ရှမ်းြပည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျိုင်းတုံ)ကျောင်း၀န်းအတွင်း ယာယီတွဲဖက်၍ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ) တည်ဆောက်ရန်အတွက် လျာထားမြေနေရာတင်ပြထားပြီး ကျိုင်းတုံ-မိုင်လား ကားလမ်းအနီး နောင်ငင်းရွာတွင်ရှိပြီး ကျိုင်းတုံမြို့မှ (၆)မိုင်ကွာ‌ေ၀းပြီး မြေဧရိယာ (၁၀) ဧကရှိပါသည်။ ပုံစံ(၁၀၅)ရေးကူးခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

-ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိပါ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရမှပေးအပ်သော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး (၃၀၀၀၀) အား အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ကျိုင်းတုံ)မှ ကျောင်းသား/သူများအားထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကျိုင်းတုံ)မှ ဒုတိယနှစ်သင်တန်းအား ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပြီးသူများသည် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းများသို့ ပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရမည်။ ဒုတိယနှစ် ရိုးရိုး အောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းပညာရပ်ကိုသင်ယူထားသည့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများအဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါ လိမ့်မည်။ ဒုတိယနှစ် ရိုးရိုး အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ ဒုတိယနှစ် ကျရှုံးသူများသည် (၁၀)တန်းစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုပါက ပြင်ပအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

-

စဥ် ကျောင်းအမည် သင်တန်းအမည် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁။ အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ကျိုင်းတုံ) လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း(ET) -
၂။ မော်တော်ယာဥ် နည်းပညာသင်တန်း (AMT) ၁၉ - ၁၉ -
၃။ အဆောက်အဦး နည်းပညာသင်တန်း (BT) ၁၀ ၁၆
  စုစုပေါင်း ၆၅ယောက် ၃၇ ၄၄ ၁၉ ၂၁
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

-

စဉ် ဘာသာရပ်                                                                                            ဆရာ/ဆရာမ ဦးရေ
ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း -
သုတနည်းပညာသင်တန်း(ကာလတို) -
စာပေ
စုစုပေါင်း ၂၁ ၂၄
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

-

ဦးစီးဌာနမှ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: