အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကလေး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကလေး) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကလေး) ကျောင်းဟောင်းဝင်း အတွင်းတွင်   စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

နိုင်ငံအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်လူရွယ်များကို အခြေခံပညာ အထက်တန်း အဆင့်မှာပင် နည်းပညာပညာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့် ရရှိစေရန်၊ လူငယ်လူရွယ်များ အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန် နှင့် ဒေသတွင်း စက်မှုကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

   

ကျောင်းအုပ်ကြီး- ၀၉-၂၅၆၃၀၀၈၁၂
  ရုံး    - ၀၉-၂၅၇၅၆၃၃၆၇
  mail    - gthskly@dtve.org

 

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

၅.၅.၂၀၀၉ မှ ၈.၁.၂၀၁၀ ထိ   - ဦးကျော်ထွဋ်အောင်    (လ/ထကထိက)
၉.၂.၂၀၁၀ မှ ၁.၅.၂၀၁၈        -  ဦးရဲစိုးထူး               (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

၁.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့ထိ           -  ဦးကျော်ကျော်ဉီး      (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
စဉ် သင်တန်းအမည် ပညာသင်နှစ် GTHS သင်တန်း ရိုးရိုးအောင်မြင်သူ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူ

GTIသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူ

အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၃ ၁၇ -
    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ -
    ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၂ -
    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ -
    ၂၀၁၄-၂၀၁၅ - -
    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၁ -
    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၃ -
    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၁ -
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၁ -
    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၅ - ၁၀
အီလစ်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၄  
    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ -  
    ၂၀၁၂-၂၀၁၃ -  
    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - -  
    ၂၀၁၄-၂၀၁၅ -  
    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ -  
    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ - -
    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄ -
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ -
    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၀ -
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၀  
    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ -  
    ၂၀၁၂-၂၀၁၃ -  
    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - -  
    ၂၀၁၄-၂၀၁၅ - -  
    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ - -  
    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ -    
    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၁ -
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၄ -
    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၀ -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁  
    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ -  
    ၂၀၁၂-၂၀၁၃ -  
    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - -  
    ၂၀၁၄-၂၀၁၅ -  
    ၂၀၁၅-၂၀၁၆  
    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ - -
    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄ -
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ -
    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၅ -
စက်ပစ္စည်းခုတ်စား၊ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ -  
    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ - -  
    ၂၀၁၂-၂၀၁၃ - -  
    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - -  
    ၂၀၁၄-၂၀၁၅ - -  
    ၂၀၁၅-၂၀၁၆ - -  
    စုစုပေါင်း ၆၉ ၈၆  

ကာလတိုသင်တန်းမွေးထုတ်ပီးကျောင်းသားစာရင်း

စဉ် သင်တန်းအမည် ပညာသင်နှစ် မွေးထုတ်ပြီးသင်တန်းသားစာရင်း
လက်တွေ့အသုံးချပန်းရံသင်တန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၃
လက်တွေ့အသုံးချလက်သမာသင်တန်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၆

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၄၄

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၉၀

၅၆

၃၉

တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၉

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၂

၃၄

သံချည်သံကွေးသင်တန်း

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

Computer အခြေခံသင်တန်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀

၄၈

၅၈

၃၁

  စုစုပေါင်း ၅၈၅
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

မြေနေရာအကျယ်အဝန်း    -(၂၃.၃၃) ဧက
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကလေးမြို့၏ တောင်ဘက်(၇)မိုင်ခန့်အကွာ ကလေး-ဂန့်ဂေါလမ်း၊ ထိုမာကျေးရွာအုပ်စု၊ သာယာဝတီ ကျေးရွာ အနောက်ဘက်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကလေး)နှင့်တွဲလျှက် တည်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 


ကျောင်းမှ ပုံမှန်သင်တန်းများဖြစ်ကြသော 
    (က) အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း
    (ခ) လျှစ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
    (ဂ) လျှပ်စစ်စွမ်းအားနည်းပညာသင်တန်း
    (ဃ) စက်ခုတ်စားနည်းပညာသင်တန်း
    (င) မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း များနှင့်
ကာလတိုသင်တန်းများဖြစ်ကြသော 
    (က) အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
    (ခ) အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း
    (ဂ) သံချည်သံကွေးသင်တန်း
    (ဃ) တစ်လုံးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
    (င) အခြေခံပန်းရံသင်တန်း
    (စ) အခြေခံလက်သမားသင်တန်း များ အား ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

-သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
- ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့လျှင် GTI  သို့ ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ ဆက်လက်ထူးချွန်ပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ် များသို့ တက်ရောက်၍ ထိုမှတစ်ဆင့် BE ဘွဲ့ရသည်အထိ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် ဘာသာရပ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် စုစုပေါင်း
Building Technology ၂၇ ၂၆ ၅၃
Electronics Technology ၂၄ ၁၆ ၄၀
Electrical Technology ၂၆ ၁၇ ၄၃
Auto mechanics Technology ၂၉ ၁၇ ၄၆
စုစုပေါင်း ၁၀၆ ၇၆ ၁၈၂
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် ဆရာ
 
ဦးရေ
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း
အဆောက်အဦသုံးပစ္စည်းများပြုပြင်မွမ်းမံမှုနည်းပညာသင်တန်း -
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၀
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း
သုတနည်းပညာသင်တန်း -
စာပေ ၁၃
စုစုပေါင်း ၃၀
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

-    တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ သက်မွေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအတွက် Scholarship ပေးသည့် အစီအစဥ်များလည်းရှိပါသည်။
-    ပုံမှန်နှစ်နှစ်သင်တန်းများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းထောက်ပံ့ကြေး တစ်လ ၃၀၀၀၀ိ/ ပေးပါသည်။