အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

(က)    စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့        ၁၁.၃.၂၀၀၄။
(ခ)    ကျောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ    အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ)
                (နှစ်ထပ်ခွဲဆောင်)
(ဂ)    တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း    ခေါင်းကွဲကျေးရွာ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း
                ၃၀.၇၁ ဧက

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ)အားအောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
(က)    ဒေသအတွင်းရှိတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှ အဆင့်မီသူတိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကိုမိမိဒေသအတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်၊
(ခ)     ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာသောအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များသင်ကြားပေးနိုင်ရန်၊
(ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သောအရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဃ)    အသိပညာပြည့်ဝသောအတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

၀၉ ၂၂၁၆၂၇၆၊ gtc.myingyan@gmail.com, New Mail: gtcmgn @dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ ‌ေကျာင်းအဆင်‌့
1 ‌ဒေါ်ရီရီမြင့် ME(Civil) ၁၁.၃.၂၀၀၄ မှ ၁၇.၂.၂၀၀၅ ထိ GTI
2 ဦးစည်သူဟန် ME(Che;)Russia ၁၇.၂.၂၀၀၅ မှ ၂.၇.၂၀၀၇ ထိ GTC(20.1.2007)
3 ‌ဒေါက်တာသက်သက်နွယ် Ph.D(Archi) ၂.၇.၂၀၀၇ မှ ၂၉.၂.၂၀၀၈ ထိ GTC
4 ‌ဒေါက်တာလင်းနိုင်ထွန်း Ph.D(EC) ၁.၃.၂၀၀၈ မှ ၂၃.၆.၂၀၀၈ ထိ GTC
5 ‌​ဒေါက်တာတိုက်စစ် Ph.D(Mech) ၂၃.၆.၂၀၀၈ မှ ၂၀.၁.၂၀၀၉ ထိ GTC
6 ဒေါက်တာကျော်စိုးလွင် Ph.D(EC) ၂၀.၁.၂၀၀၉ မှ ၁၈.၁၁.၂၀၀၉ ထိ GTC
7 ‌ဒေါက်တာကျော်စံဝင်း Ph.D(EP) ၁၈.၁၁.၂၀၀၉ မှ ၁၈.၃.၂၀၁၁ ထိ GTC
8 ‌ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်း Ph.D(Met)Russia ၁၈.၃.၂၀၁၁ မှ ၂၂.၂.၂၀၁၆ ထိ GTC
9 ‌ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထွန်း Ph.D(Mech) ၂၂.၂.၂၀၁၆ မှ ၂၃.၅.၂၀၁၈ GTC
10 ‌ဒေါက်တာလေးမာန်ဝင့် Ph.D(Mech) ၂၃.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့ထိ GTC
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
ပညာသင်နှစ်အလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားများစာရင်း
စဉ် ခုနှစ် M.E B.E B.Tech A.G.T.I Total
၂၀၀၄-၂၀၀၅       ၁၀၀ ၁၀၀
၂၀၀၅-၂၀၀၆       ၂၄၀ ၂၄၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇     ၆၂ ၁၃၄ ၁၉၆
၂၀၀၇-၂၀၀၈   ၄၀ ၁၀၉ ၃၂၆ ၄၇၅
၂၀၀၈-၂၀၀၉   ၁၁၂ ၁၀၅ ၁၅၂ ၃၆၉
၂၀၀၉-၂၀၁၀   ၁၀၃ ၂၉၁ ၂၂၇ ၆၂၁
၂၀၁၀-၂၀၁၁   ၁၂၂ ၁၁၇ ၃၃၇ ၅၇၆
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၂၂ ၁၆၈ ၂၉၂ ၆၉၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃   ၁၃၇ ၂၈၂ ၆၅၃ ၁၀၇၂
၁၀ ၂၀၁၃-၂၀၁၄   ၂၀၂ ၂၅၁ ၃၈၆ ၈၃၉
၁၁ ၂၀၁၄-၂၀၁၅   ၂၂၁ ၅၂၄ ၂၃၅ ၉၈၀
၁၂ ၂၀၁၅-၂၀၁၆   ၄၈၉ ၄၄၀ ၉၂၉
၁၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇   - - ၁၀၃ ၁၀၃
၁၄ ၂၀၁၇-၂၀၁၈   - - ၁၁၂ ၁၁၂
စုစုပေါင်း ၁၆၄၈ ၂၃၄၉ ၃၂၉၇ ၇၃၀၂
သင်တန်းကာလအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသားများစာရင်း
စဉ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ပေါင်း
ရက်သတ္တပတ် (၈)ပတ် Masonary Course
Carpentry ၁၈ - ၁၈
ပိုက်ပြင်/ပိုက်ဆက် ၂၉ ၁၈ ၄၇
Solar Taining Program ၁၅ ၂၄ ၃၉
Analog and Digital Circuit ၁၀
Computer Hardware Basic ၁၉ ၁၄ ၃၃
Basic Electronic and Other Two Application Circuit ၁၃ ၁၇
Basic Electrical Training ၃၂ ၂၁ ၅၃
အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၂၈ ၁၃ ၄၁
၁၀ House Wiring Training ၂၅ ၃၃
၁၁ Basic Welding (Arc) ၄၅ ၄၈
၁၂ Engine Overhaul ၆၁ ၆၂
၁၃ Farm Mechanism ၁၆ - ၁၆
၁၄ Computer Basic ၃၈ ၆၃ ၁၀၁
စုစုပေါင်း ၃၃၈ ၁၈၆ ၅၂၄
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ)သည် ၃၀.၇၁ ဧကကျယ်ဝန်းပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ခေါင်းကွဲကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်၊ မြင်းခြံ-ဆီမီးခုံကားလမ်းမဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

မရှိပါ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင် Reference စာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသစာအုပ်များစုံလင်စွာ ဖြည့်တင်းထားရှိလျက်ရှိပါသည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်၍ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ မူးယစ်အန္တရာယ်များဟောပြောပေးခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများဟောပြောခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျောင်းပြီးဆုံးပါကအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် အတန်း မြို့ပြ အီလက် ထရောနစ် လျှပ်စစ် စွမ်းအား စက်မှု သုတနည်းပညာ စုစုပေါင်း
A.G.T.I Year I ၇၃ ၈၅ ၇၉ ၈၁ ၃၃ ၃၅၁
A.G.T.I Year II ၃၇ ၃၇ ၂၈ ၃၅ - ၁၃၇
A.G.T.I Year III ၃၁ ၃၁ ၂၅ ၂၃ - ၁၁၀
BE Year IV ၇၄ ၅၁ ၆၆ ၇၈ - ၂၆၉
BE Year V ၁၀၅ ၉၆ ၁၁၆ ၈၂ ၂၃ ၄၂၂
  စုစုပေါင်း ၃၂၀ ၃၀၀ ၃၁၄ ၂၉၉ ၅၆ ၁၂၈၉
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် ကျား ပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၁၂ ၁၃
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ၁၃ ၁၇
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၁၅ ၁၆
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၁၀ ၁၆
သုတနည်းပညာ ၁၆ ၁၈
English ၁၂ ၁၄
စာပေ ၁၃ ၁၄
  စုစုပေါင်း ၁၇ ၉၁ ၁၀၈
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

ဦးစီးဌာနမှ Scholarship များ လျှောက်ထားနိုင်ရန် ပေးပို့သည့်အခါများတွင် ကျောင်းသား/သူများ လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် အသိပေး၍ Scholarship များနှင့်ပတ်သက် သည့် အခွင့်အလမ်းများအားရှင်းပြလျက်ရှိပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: