အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)အား ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက် နေ့မှစ၍ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)အဖြစ် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)ကျောင်း၏ ပညာရေးရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
(က)    ဒေသတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများမှ အဆင့်မှီသူတိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို မိမိဒေသတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်စေရန်
(ခ)    ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရပ်များအား သင်ကြားပေးနိုင်ရန်
(ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်
(ဃ)    အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင် ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန်
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း) အနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများတွင် အခြေခံကျသော၊ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သော Mechanic များ၊ Operator များ  အစရှိသည့် A.G.T.I Diploma လက်မှတ်ရ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သော အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်ပင် ဖြစ်ပါသည်၊၊
    လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသည့် သင်တန်းများမှာ (၁)မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း (၂)အီလက်ထရွန်းနစ် အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း (၃) လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း (၄) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ နှင့် (၅) သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်၊၊
 

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

(ဖုန်း) ၀၉-၂၅၆၀၇၆၀၇၉/၀၇၄-၆၀၂၄၀, (Fax)မရှိပါ, (Email) mohnyingtc@gmail.com, (New Mail) gtcmnn@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဥ် အမည် ရာထူး ကျောင်းအုပ်ကြီးတာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ
မှ ထိ
ဦးမောင်မောင်သန့် ကထိက ၅.၁၂.၂၀၀၃ ၅.၅.၂၀၀၄
ဦးမောင်မောင်သက်နိုင်ထွန်း ကထိက ၆.၅.၂၀၀၄ ၁၃.၂.၂၀၀၅
ဦးမင်းမင်းထွန်း ကထိက ၁၄.၂.၂၀၀၅ ၃၀.၆.၂၀၀၇
ဒေါက်တာရိုဆန် ဒု-ညွှန်မှူး ၁.၇.၂၀၀၇ ၁.၁၀.၂၀၀၈
ဒေါက်တာနေဝင်းဇော် ဒု-ညွှန်မှူး ၂.၁၀.၂၀၀၈ ၃.၆.၂၀၀၉
ဒေါက်တာမြင့်သိန်း ဒု-ညွှန်မှူး ၄.၆.၂၀၀၉ ၂၇.၁၂.၂၀၀၉
ဒေါက်တာစိုးမိုးဦး ဒု-ညွှန်မှူး ၂၈.၁၂.၂၀၀၉ ၁၆.၇.၂၀၁၂
ဒေါက်တာဖြိုးမြင့်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁၇.၇.၂၀၁၂ ၁၉.၂.၂၀၁၈
ဒေါက်တာကျော့ကျော့ရီ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၂၀.၂.၂၀၁၈ ယနေ့ထိ
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားများစာရင်း
စဉ် ပညာသင်နှစ် M.E B.E B.Tech A.G.T.I စုစုပေါင်း
2004-05 - - - ၈၅ ၈၅
2005-06 - - - ၇၉ ၇၉
2006-07 - - ၄၇ ၅၄ ၁၀၁
2007-08 - ၂၉ ၄၁ ၁၁၈ ၁၈၈
2008-09 - ၄၅ ၄၄ ၁၅၉ ၂၄၈
2009-10 - ၃၉ ၉၂ ၁၈၄ ၃၁၅
2010-11 - ၅၁ ၉၁ ၁၉၂ ၃၃၄
2011-12 - ၉၇ ၁၁၆ ၁၉၄ ၄၀၇
2012-13 - ၈၇ ၁၆၂   ၂၄၉
၁၀ 2013-2014 - ၁၃၃ ၁၄၃ - ၂၇၆
၁၁ 2014-2015 - ၇၉ ၂၀၂ - ၂၈၁
၁၂ 2015-2016 - ၁၇၉ ၂၂၇ ၃၂ ၄၃၈
၁၃ 2016-2017 - - - ၃၂ ၃၂
၁၄ 2017-2018       ၉၁ ၉၁
စုစုပေါင်း - ၇၃၉ ၁၁၆၅ ၁၂၂၀ ၃၁၂၄
သင်တန်းကာလအပတ်စဉ်အလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ပေါင်း
Theodolite Surveying   5 5 10
22.6.2015 to 6.8.2015
Basic Electronics Course 20.6.2015 to 22.8.2015 4 4 8
Wiring Installation 20.6.2015 to 29.8.2015 - 10 10
Basic Computer Course 22.6.2015 to 31.7.2015 - 10 10
Basic Computer Course 1.7.2016 to 31.7.2016 2 18 20
Basic Computer Course 28.1.2017 to 4.3.2017 17 26 43
Basic Computer Course 12.6.2017 to 9.7.2017 7 14 21
Surveying 17.2. 2018 to 11.3. 2018 12 7 19
Arduino 17.2. 2018 to 11.3. 2018 20 5 25
၁၀ Wiring 17.2. 2018 to 11.3. 2018 11 2 13
၁၁ Basic Computer Course 17.2. 2018 to 11.3. 2018 7 14 21
၁၂ Basic Excel ( Mobile ) 9.6.2018 to 8.7.2018 7 14 21
Total  92 129 221
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ကချင်ပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)ကျောင်းသည်   (၅၁.၃၉၉)ဧကကျယ်ဝန်းပြီး  ကချင် ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့၊ အောင်သပြေရပ်ကွက်(၃)အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

A.G.T.I သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများအား (၁) လလျှင် (၃၀၀၀၀)ကျပ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လစဥ်ပေးအပ်ပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများတွင်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ များတွင်လည်းကောင်း အလုပ်လျှောက်ထားပြီး ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဥ် အတန်း ကျား စုစုပေါင်း
A.G.T.I Year I ၁၆၄ ၆၉ ၂၃၃
A.G.T.I Year II ၉၁ ၇၁ ၁၆၂
A.G.T.I Year III ၆၂ ၃၆ ၉၈
VB.E ၈၄ ၃၆ ၁၂၀
စုစုပေါင်း ၄၀၁ ၂၁၂ ၆၁၃
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဥ် ဘာသာရပ်အလိုက် ဆရာ၊ ဆရာမများစာရင်း စုစုပေါင်း
Civil EC EP Mech IT Acad:
၁၀ ၁၁ ၁၁ ၁၀ ၁၇ ၆၈
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

ကျောင်းတက်ရောက်နေစဥ်အတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ ခေါ်ယူသော Scholarship များအား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။