အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)သည် ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဆင့်သို့ တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)အားအောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
-    ဒေသတွင်းရှိတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှ အဆင့်မီှသူတိုင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များကိုမိမိဒေသအတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်
-    ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာသောအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များသင်ကြားပေးနိုင်ရန်
-    နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သောအရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်
-    အသိပညာပြည့်ဝသောအတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန်

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

Ph-No. 09-973738940, 09-8537510, 09-8537945

Email:           gtiwakhema@gmail.com

New Email: gtiwka@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရည်ချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ ကျောင်းအဆင့်
ဦးသိန်းဌေး B.E (Mech) 1.1.1995 မှ 17.8.1998 ထိ စက်မှုအထက်တန်းကျောင်း
ဒေါ်ဆွေဆွေဦး B.E (T.E) 5.10.1998 မှ 15.2.1999 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဦးသိန်းဌေး B.E (Mech) 22.2.1999 မှ 30.9.1999 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး B.E (Civil) 8.12.1999 မှ 2.8.2000 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဒေါ်လှလှရီ M.E (Mech) 5.2.2001 မှ 18.4.2003 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဦးမျိုးမင်းသက် M.E (EP) 19.4.2003 မှ 10.6.2004 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဦးမင်းသျှန်ထွန်း M.E (Met) 24.6.2004 မှ 28.2.2005 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဦးဇော်မင်းထွန်း M.E (Chem), Russia 28.2.2005 မှ 17.7.2006 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဦးမျိိုးသူရသိန်း M.E (Met), Russia 18.7.2006 မှ 3.11.2009 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
၁၀ ဦးမင်းမင်းထွန်း M.E (Met), Russia 3.11.2009 မှ 10.12.2013 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
၁၁ ဦးတင်ဌေး M.E (T.E) 10.12.2013 မှ 1.10.2015 ထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
၁၂ ဦးဟိဏ်းထက်အောင် M.E (EC), Russia 1.10.2015 မှ 22.5.2018 အထိ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
၁၃ ဒေါက်တာကျော်သူထက် Ph.D (Electronic)

22.5.2018 မှ ယနေ့ထိ

စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
စဉ် ပညာသင်နှစ် GTHS EGTI BSTC AGTI စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
1997 63       63 Diploma အောင်လက် မှတ်များကို ပေးအပ်ခဲ့ပါ သည်။
1998 61       61
1999 47       47
2000       201 201
2001   67     67
2002   21   288 309
2003     21 179 200
2004       113 113
2005     49 157 206
၁၀ 2006     22 77 99
၁၁ 2007       48 48
၁၂ 2008       61 61
၁၃ 2009       54 54
၁၄ 2010       88 88
၁၅ 2011       63 63
၁၆ 2012       95 95
၁၇ 2013       92 92 B.Techတိုက်ရိုက်တက်ရောက်သည့်အတွက်အောင်လက်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါ
၁၈ 2014       55 55
၁၉ 2016       114 114 AGTI (၃) နှစ် သင်တန်း ပထမ အသုတ် ဖြစ်ပါသည်
၂၀ 2017           ၁၂၇ ဦး ၁၂၇ ဦး  
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)သည် မြေဧရိယာ (၅၄.၆၉)ဧကကျယ်ဝန်း၍ ဝါးခယ်မတံတားကြီး၏ အရှေ့ဘက် ၁ မိုင်ခန့် အကွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မေြာင်းမြခရိုင်၊ ဝါးခယ်မမြို့ လှေကျင်းရပ်ကွက်၊ မြူရုံးလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

မရှိပါ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

---------------------------------

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ပညာသင်နှစ် (၃)နှစ်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများမှ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသို့ ဆက်လက်၍ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များအားလေ့လာဆည်းပူးနိုင်ခွင့်ရှိပြီး၊ ပုံမှန်အောင်မြင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ သက်ဆိုင်ရာသက်မွေးပညာလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်များရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
သင်တန်း AGTI Year I AGTI Year II AGTI Year III Total
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
Civil 25 16 41 34 18 52 30 14 44 89 48 137
EC 34 19 53 23 11 34 21 13 34 78 43 121
EP 29 15 44 44 6 50 27 8 35 100 29 129
MP 42 3 45 45 2 50 43 3 46 133 8 141
Total 130 53 183 183 37 186 121 38 159 400 128 528
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် မေဂျာ ဦးရေ
မြန်မာစာ
English
Mathematics
Physics
Chemistry
Civil Engineering ၁၀
Electrical Power Engineering
Electronic Engineering
Mechanical Engineering ၁၃
၁၀ Farm Machinery ?
စုစုပေါင်း ၅၃
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

----------------------------------------

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: