အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေ ြပည်သာ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင်နှစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၂၅)ရက်နေ့ တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( ရွှေ ြပည်သာ  ) ဖွင့်လှစ် ရ သည့် ရည်ရွယ်ချက် မှာ
(က) ဒေသအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ နှင့် အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း တို့မှ အဆင့်မီသူတိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များ ကို မိမိ ဒေသ အတွင်း ၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်။
(ခ) ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာသော အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များသင်ကြားပေးနိုင်ရန်။
(ဂ) နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်။
(ဃ) အသိပညာပြည်‌့ဝသော အတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ကျောင်းအုပ်ကြီးဖုန်းနံပါတ်    ၀၉-၄၀၂၆၀၂၉၁၂
ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်                ၀၉-၄၅၄၇၉၁၇၀၅
e-mail                                gtispr@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

 

ကျောင်းအုပ်ကြီး----- ဒေါက်တာမျိုးမင်းသန့်  ( ၁.၁.၂၀၁၆ မှယနေ့ထိ)

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စဥ် ပညာသင်နှစ် B-Tech A.G.T.I စုစုပေါင်း
၂၀၁၇-၂၀၁၈   ၁၁၃ ၁၁၃
၂၀၁၈-၂၀၁၉   ၁၃၉ ၁၃၉
စုစုပေါင်း   ၂၅၂ ၂၅၂
 ဝေါဗီရှင်(မြန်မာ) နှင့် ILO အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့်ကာလတိုသင်တန်း(၂၀၁၆ -၂၀၁၇)
စဉ် သင်တန်းအမည် စုစုပေါင်း (ဦး)
ဂဟေလုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၁၅
အခြေခံအင်ဂျင်စက်ပြင်သင်တန်း   ၁၅
အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း   ၁၅
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ကြိုးသွယ်သင်တန်း     ၁၅
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ကြိုးသွယ်သင်တန်း ၁၅
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ) သည်(၃.၅)ဧကခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊အကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းအမည်   (က) GIZ     (ခ)  KFW

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအားဦးစီးဌာနမှလစဥ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းခွင်များသို့လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

အထူးအောင်မြင်သောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိ ခြင်း။
ရိုးရိုးအောင်မြင်သူများအားပြင်ပအလုပ်အကိုင်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်၍အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှစ် ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း
စဉ် သင်တန်းနှစ် ကျား စုစုပေါင်း
၁။ ပထမနှစ် ၁၆၂ ၃၆ ၁၉၈
၂။ ဒုတိယနှစ် ၁၄၅ ၄၆ ၁၉၁
၃။ တတိယနှစ် ၁၂၆ ၂၄ ၁၅၀
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

ဆရာ(   ၂၂ )ဦး  နှင့်   ဆရာမ(    ၃၁ )ဦး        စုစုပေါင်း(   ၅၃  )ဦး
 

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

ဦးစီးဌာနနှင့်ခိျတ်ဆက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှကမ်းလှမ်းလာသည့်ပညာသင်ဆုများအား လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: