အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)အား၂၀၁၇ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် AGTI ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူဦးရေ (၁၂၁)ဦးဖြင်စတင်ဖွင်‌့လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသို့တက်ရောက်လိုသူများ(မသန်စွမ်းသူများ၊ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောသူများ စသည်တို့အပါအ၀င်) သင်ယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးပေးရန်။ 
လုပ်သားဈေးကွက်၏လိုအင် နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် သက်မွေးပညာသင်တန်းများကို သင်ကြားပေး နိုင်မည့့််လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ရန်။

ရည်မှန်းချက်
အမျိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာကျစီမံကိန်း(၂၀၁၆-၂၀၂၁) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် နှင့်အညီ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ်များကို National Skill Level အလိုက်  လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးရှိသောလုပ်သားများကို လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် သင်ယူသူတို့အား အလုပ် အကိုင်ရရှိရေးဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်    ၀၉-၂၀၄၄၆၅၄၊ ၀၈၅-၂၀၂၂၁၄၀
ဖက်(စ်)နံပါတ်    ၀၈၅-၂၀၂၂၉၇၃
အီးမေးလ်းလိပ်စာ    agtipol@gmail.com

အီးမေးလိပ်စာအသစ် gtipon@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

 

စဉ်           အမည်                            ပညာအရည်အချင်း           တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ
(၁)    ဒေါက်တာမြတ်သင်းကို                     Ph.D (EC)                ၁ - ၁၂ - ၂၀၁၇ မှ ၃၀ - ၆ ၂၀၁၈
(၂)    ဒေါက်တာ၀င်းထိုက်အောင်          Ph.D (Mechanical)    ၁ -  ၇ - ၂၀၁၈ မှ  ယနေ့အထိ

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

သင်တန်းအပတ်စဉ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးခဲ့သော ကာလတိုသင်တန်းသားများစာရင်း

စဉ် သင်တန်းအမည် အပတ်စဉ် ရက်မှ ရက်ထိ ကာလ ကျား စုစုပေါင်း
Computer Aided Drawing AutoCAD Training ၁၈/၁၂/၂၀၁၈ ၁၈/၀၁/၂၀၁၉ (၁)လ ၁၂
Automobile Maintenace Skill Training ၁၈/၁၂/၂၀၁၈ ၁၅/၀၂/၂၀၁၉ (၂)လ ၁၄ ၁၄
ကွန်ပျူတာအသုံးချကျွမ်းကျင်မှု
သင်တန်း
၀၅/၀၃/၂၀၁၉ ၀၈/၀၄/၂၀၁၉ (၁)လ ၁၀
စုစုပေါင်း ၂၄ ၁၂ ၃၆
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)သည်(၁၉.၃)ဧကခန့်ကျယ်၀န်းပြီးမန္တလေးတိုင်း၊ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ရပ်ကွက်ကြီး(၁)၊ ပြင်ဦးလွင်မီးရထားဘူတာအနီး၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်မြို့ပတ်လမ်းဆုံတွင် တည်ရှိပါ သည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

-

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြင်ဦးလွင်)မှ ကျောင်းသား/သူများအားတစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀၀ိ/-)ကို နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာ နှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လစဥ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

သက်မွေးပညာရပ်အား စနစ်တကျတက်ကျွမ်း သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများရရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း။ 
အရည်အသွေး အာမခံမှု ရှိပြီး လုပ်သားစျေးကွက်၏ လိုအင်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိသော၊ ကျွမ်းကျင်မှုစံနှင်ကိုက်ညီသော၊ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သောသူများဖြစ်လာစေခြင်း။
ပညာဆက်လက်သင်ကြားလိုသည့် ကျောင်း၊ကျောင်းသူများအတွက် အဆင့်မြင့်ပညာရေးသို့ ကူး ပြောင်းချိတ်ဆက်သင်ကြားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများရှိခြင်း။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

စဉ်

သင်တန်း

IT

EC

Mech

EP

ATM

IE

စုစုပေါင်း

 

 

ကျား

ကျား

ကျား

ကျား

ကျား

ကျား

 

AGTI Year I

၂၀

၁၉

၃၂

၃၇

၁၉

၂၀

၃၉

၁၆

၂၀

၂၃၈

AGTI Year II

-

-

၂၂

၁၂

၅၇

၂၉

-

-

-

-

-

-

၁၂၀

AGTI Year III

-

-

၁၈

၁၉

၂၈

၁၁

-

-

-

-

-

-

၇၆

 

စုစုပေါင်း

၂၀

၁၉

၇၂

၄၀

၁၂၂

၄၆

၁၉

၂၀

၃၉

၁၆

၂၀

၄၃၄

                             
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

 ဘာသာရပ်များတွင် သင်ကြားပေးသော ဆရာ/ ဆရာမ စုစုပေါင်း အရေအတွက်

စဉ်

           ဘာသာရပ်

ဆရာ/ဆရာမ အရေအတွက်

သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

၁၄

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန

၁၀

လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအင်ဂျင်နီယာဌာန

၁၀

စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာဌာန

စာပေဌာန

၂၁

 

စုစုပေါင်း

      ၆၉

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

A.G.T.I၊ ဒီပလိုမာတက်ရောက်ဆဲနှင့်အောင်မြင်ပြီး ကျောင်းသား/သူများအတွက်  TVETဆိုင်ရာ Scholarship အခွင့်အလမ်းများကို နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာ နှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: