အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

(၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၀၉) မှ ခွင့်ပြုချက်အရ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)ကို အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ် သားများကို မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတို့က သက်မွေးပညာရပ်ကို ပထမတန်းစားပညာရပ် ဟု ရှုမြင်လာသည်အထိ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသွားရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ မှာ -        
ဦးမောင်မောင်သန့် (ကျောင်းအုပ်ကြီး)    ၀၉-၂၆၀၅၂၁၇၁၈
                                                           ၀၉-၄၇၂၁၂၂၈၂
ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ - putao.gti@gmail.com ဖြစ်ပါသည်။

New Email: gtipto@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရည် အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ ကျောင်းအဆင့်
ဦးသန်းခိုင် B.E(Mech) ၂၀၀၉ GTI+GTHS
ဒေါက်တာသင်းသင်းမော် Ph.D(Mech) ၂၀၀၉ GTI+GTHS
ဒေါက်တာမင်းမင်းဦး Ph.D(EP) ၂၃-၅-၂၀၀၉မှ၂-၇-၁၀ထိ GTI+GTHS
ဒေါက်တာဆန်းလှိုင်ဦး Ph.D(EC) ၃-၇-၁၀မှ၂၇-၁၁-၂၀၁၁ထိ GTI
ဒေါက်တာမျိုးမင်းသန့် Ph.D(Mech) ၉-၂-၂၀၁၁မှ၂၁-၈-၂၀၁၁ GTI
ဦးသြသြကျော် M.E(Mech) ၂၁-၈-၂၀၁၁မှ ၃၀.၆.၂၀၁၇ GTI
ဦးဝင်းမင်းဆန်း M.E(EP) ၃၁.၆.၂၀၁၇မှ ၁၉.၅.၂၀၁၈ အထိ GTI
ဦးမောင်မောင်သန့် M.E(EC) ၁၉-၅-၂၀၁၈မှ ယနေ့အထိ GTI
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စဉ် ပညာသင်နှစ် B-Tech A.G.T.I စုစုပေါင်း
၂၀၀၉-၂၀၁၀      
၂၀၁၀-၂၀၁၁      
၂၀၁၁-၂၀၁၂      
၂၀၁၂-၂၀၁၃      
၂၀၁၃-၂၀၁၄      
၂၀၁၄-၂၀၁၅      
၂၀၁၅-၂၀၁၆      
၂၀၁၆-၂၀၁၇   ၁၆ ၁၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈   ၂၇ ၂၇
စုစုပေါင်း   ၄၃ ၄၃

သင်တန်းပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော မေဂျာအလိုက်ပုံမှန်သင်တန်းသားများ

စဉ် ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ် ကျား ပေါင်း
၁။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ Electrical Power
၂၀၁၀-၂၀၁၁ Mechanical
၂၀၁၁-၂၀၁၂ Electrical Power
၂၀၁၁-၂၀၁၂ Mechanical -
၂၀၁၂-၂၀၁၃ Civil
၂၀၁၂-၂၀၁၃ Electrical Power
၂၀၁၂-၂၀၁၃ Mechanical -
၂၀၁၃-၂၀၁၄ Civil
၂၀၁၃-၂၀၁၄ Electrical Power
၂၀၁၃-၂၀၁၄ Mechanical
၂၀၁၅-၂၀၁၆ Civil
၂၀၁၅-၂၀၁၆ Electronic  -
၂၀၁၅-၂၀၁၆ Electrical Power
၂၀၁၅-၂၀၁၆ Mechanical  -
စုစုပေါင်း ၄၂ ၂၈ ၇၀
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ကချင်ပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို)သည် ပူတာအိုမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ကွာ‌ဝေးပြီး မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက်၊ ဒုတ္တန်ရပ်ကွက်(၅)၊ ဒုတ္တန်ရေကန်အနီးတွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့်  (၅)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ဦးစီးဌာနတစ်ခုတည်းအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ပူတာအို)နှင့် အတူယှဉ်တွဲ တည်ရှိပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး(၃၀၀၀၀)ကျပ်     အား ထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းပြီးဆုံးပါက ကျောင်းမှအလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ A.G.T.I (၃)နှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးစီးပါကအောက်ဖော်ပြပါ ဌာနဆိုင်ရာ၊ ရုံးနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
    (၁)    ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
    (၂)    ခရိုင်၊မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံး၊
    (၃)    ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်း
    (၄)    မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
    (၅)    ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
    (၆)    GTI / GTHS

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသောသင်တန်းသားဦးရေမှာ(၁၉၀)ဦးဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း နေ့စားဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း
Civil  
EC  
EP  
Mech  
အထောက်အကူပြုစာပေဘာသာရပ်  
စီမံနှင့်ရုံးအဖွဲ့ ၁၀
အခြားအဆင့်  
စုစုပေါင်း ၄၈ ၅၄
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ပညာတော်သင်ဆုများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: