အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)ကို သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀-၆-၂၀၀၉) ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ သပန/၃-၂(၂)၂၀၀၉(၁၁၇၆၈)အရ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် A.G.T.I ပထမနှစ်ကို စတင်သင်ကြား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(က) ဒေသအတွင်းရှိလူငယ်၊ လူရွယ်တိုင်း နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ်များကို မိမိဒေသတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်၊
(ခ) အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် နည်းပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်
(ဂ) ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးနိုင်ရန်
(ဃ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

Ph = ၀၉-၈၉၇၆၅၃၃၇၅
Email = gtikhamti@gmail.com

New Email: gtikti@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဥ် အမည် ဘွဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောခုနှစ်
၁။ ဒေါက်တာမန်လုံး Ph.D (Mining) (၁.၇.၂၀၀၉) မှ (၅.၂.၂၀၁၁) အထိ
၂။ ဦးစိုးမိုးနိုင် M.E (Mechanical) (၆.၂.၂၀၁၁) မှ (၁၅.၁၂.၂၀၁၃) အထိ
၃။ ဒေါက်တာလင်းလင်းဇော် Ph.D (Mining) (၁၆.၁၂.၂၀၁၃) မှ (၁.၅.၂၀၁၈)အထိ
၄။ ဒေါက်တာထွန်းကျော်မြင့်

Ph.D(MC)

(၁.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ)
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်း (ပုံမှန်သင်တန်း)

စဥ် ပညာသင်နှစ် A.G.T.Iဒီပလိုမာ မှတ်ချက်
လက်မှတ်ရဦးရေ
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၃  
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၆  
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၈  
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၈  
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၈  
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၄  
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၇၇  
စုစုေပါင်း ၂၄၄  

 

စဉ် သင်တန်းအမည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရဦးရေ
မှတ်ချက်
အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း ၂၈  
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၁၅၇  
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၁၂  
အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း  
ဂ‌ေဟဆက်သင်တန်း ၁၁  
Basic Auto CAD သင်တန်း ၉၀  
တလုံးထိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း ၆၁  
အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း ၁၁  
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်သင်တန်း  
၁၀

ဘက်စုံသုံးဆပ်ပြာဆီ၊ဆပ်ပြာခဲ၊လက်သန့်ဆေးရည်

အလှဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်နည်းသင်တန်း

၁၈  
၁၁ Industrial Motor Control Training ၁၈  
၁၂ PCB Marking Training ၁၃  
စုစုပေါင်း ၆၈၀  
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့၏ တောင်ဘက် (၁.၅)မိုင် ခန့်အကွာ၊ ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ ဓါတ်ပေါင်းစုစေတီအနီးတွင် တည်ရှိပါ သည်။ ကျောင်း၏အကျယ်အဝန်းမှာ (၆၆.၇၅)ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ခန္တီး)နှင့် ပူးတွဲဖွင်‌့လှစ်ထားပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

ခန္တီးခရိုင်အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ြကီဌာနလက်အောက်ရှိဦးစီးဌာနများနှင့်၎င်း၊လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်းြကီးဌာနအောက်ရှိဦးစီးဌာနများနှင့်၎င်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်၊၊

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 


-    ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျောင်းရှိအင်ဂျင်နီယာသုံး စက်ပစ္စည်းများအား ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ညှိနှိုင်ဆောင်ရွက်မှု ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
-    ဒေသအတွင်း၌ e-Government စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာနှင့်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
-    ဒေသအတွင်းရှိ လူငယ်၊ လူရွယ်များ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရေးအတွက် ‌ေဟာ‌ြေပာပွဲများ၊ ကျောင်းသို့ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရေး သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
-    စာကြည့်တိုက်တွင် ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာသော ပညာရပ်များ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင် အောင် စာအုပ်များ ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
-    ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိုင်း အခြေခံကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြု၍ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာပညာရပ်များ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကွန်ပျူ တာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
-    ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိုင်း လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်အောင် နှစ်စဥ်လက်တွေ့စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းပေးြခင်း

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

(က)AGTI အထူးအောင်မြင်သူများအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသို့ တက် ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)A.G.T.I(Year III)သင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါက အလုပ်အကိုင်များရရှိစေရေး အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင် များနှင့်ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်းနှစ် ကျား စုစုပေါင်း
AGTI Year I ၁၀၇ ၅၂ ၁၅၉
AGTI Year II ၉၂ ၃၆ ၁၂၈
AGTI Year III ၆၀ ၄၉ ၁၀၉
စုစုပေါင်း ၂၅၉ ၁၃၇ ၃၉၆
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဥ် သင်တန်းအမည် ဆရာ/ဆရာမ အရေအတွက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ၁၁
လျှပ်စစဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း
IT
စာပေဌာန ၁၀
စုစုပေါင်း ၄၅
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော Scholarship ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ ကို သတ်မှတ်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: