အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း - ၁၉၉၃ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ - ၁၉၉၈ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

•    အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ပန်းတောင်း)သည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 
•    ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေး ၏လုပ်သား စျေးကွက် လိုအပ်ချက် များအား ေရရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေသော နည်းလမ်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ 
•    ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များမွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်၊ 
 

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖက်(စ်)                - ၀၆၁-၅၀၅၄၅
ဖုန်း                     - ၀၆၁-၅၁၃၅၈၊
ဖုန်း                    -  ၀၉-၃၃၀၂၇၈၂၅၊၊ ၀၉-၂၆၄၁၇၄၃၀၇၊ ၀၉-၆၉၃၃၆၆၆၆၅
အီးမေး(လ်)         - gtikpg@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ရက်မှ ရက်ထိ
ဦးကျော်ဆွေ ၆.၉.၁၉၉၃ ၁၁.၆.၁၉၉၄
ဦးကံမြင့် ၁၂.၆.၁၉၉၄ ၉.၅.၁၉၉၅
ဒေါ်သန်းသန်းမင်း ၁၈.၅.၁၉၉၅ ၃၀.၉.၁၉၉၈
ဦးဇော်ထူးမောင် ၁.၁၀.၁၉၉၈ ၈.၃.၂၀၀၁
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ၁၁.၆.၂၀၀၁ ၂.၆.၂၀၀၄
ဦးစည်သူကျော် ၃.၆.၂၀၀၄ ၆.၃.၂၀၀၅
ဦးကျော်သူရ ၇.၃.၂၀၀၅ ၂၀.၂.၂၀၀၆
ဦးကျော်ကျော်မင်း ၂၀.၂.၂၀၀၆ ၂.၄.၂၀၀၈
ဒေါက်တာဝင်းစန္ဒာ ၃.၄.၂၀၀၈ ၁.၅.၂၀၁၈
၁၀ ဒေါက်တာသီတာဆွေ ၂.၅.၂၀၁၈ ယနေ့ထိ
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

(က) A.GTI/E.GTI ကျောင်းသားများစာရင်း

စဥ် ပညာသင်နှစ် ပညာအရည်အချင်း ဘာသာရပ် ဦးရေ
၂၀၀၀-၂၀၀၁ E.GTI Civil ၉၉
MT ၅၅
၂၀၀၁-၂၀၀၂ E.GTI Civil ၄၄
EP ၂၀
MP ၁၄
MT ၂၄
၂၀၀၀ နိုဝင်ဘာ A.GTI Civil ၉၅
MP ၈၉
၂၀၀၂ ဇန်နဝါရီ A.GTI Civil ၃၉
EP ၄၅
MP ၄၂
CNC ၄၂
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာ A.GTI Civil ၂၄
EP
MP
CNC
၂၀၀၃ ဇူလိုင်၊သြဂုတ် A.GTI Civil ၁၄
EP ၁၂
MP ၁၂
CNC
၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ A.GTI Civil ၁၉
EP ၁၅
MP ၁၁
CNC ၁၁
၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာ A.GTI Civil ၁၅
EP ၂၇
MP ၁၆
CNC ၂၆
၂၀၀၅ အောက်တိုဘာ A.GTI Civil ၁၈
EP ၄၀
MP ၂၃
CNC ၁၇
၁၀ ၂၀၀၆ စက်တင်ဘာ A.GTI Civil ၄၀
EP ၅၀
MP ၂၅
CNC ၃၁
၁၁ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ A.GTI Civil ၃၉
EP ၃၈
MP ၃၀
CNC ၁၇
၁၂ ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ A.GTI Civil ၆၄
EP ၄၀
MP ၅၃
CNC ၃၆
၁၃ ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ A.GTI Civil ၂၇
EP ၃၇
MP ၂၂
CNC ၂၀
၁၄ ၂၀၁၀ ဩဂုတ် A.GTI Civil ၆၀
EP ၃၉
MP ၃၁
CNC ၁၄
၁၅ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာ A.GTI Civil ၅၈
EP ၃၆
MP ၄၆
CNC ၂၁
၁၆ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ A.GTI Civil ၁၀၃
EP ၆၃
MP ၅၆
၁၇ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ A.GTI Civil
EP ၁၀
MP ၁၄

 (ခ) B.Tech ကျောင်းသားများစာရင်း

စဥ် ပညာသင်နှစ် အရည်အချင်း ဘာသာရပ် ဦးရေ
၂၀၁၁ စက်တင်ဘာ  B.Tech Civil ၂၄
EP ၂၈
Mechanical ၃၁
၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ B.Tech Civil ၄၄
EP ၂၈
Mechanical ၃၄
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ B.Tech Civil ၅၅
EP ၃၀
Mechanical ၅၄
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာ B.Tech Civil ၈၇
EP ၄၀
Mechanical ၄၅
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ B.Tech Civil ၁၃၄
EP ၁၂၆
Mechanical ၇၃
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ B.Tech Civil ၉၄
EP ၇၅
Mechanical ၇၄

ကာလတိုသင်တန်းမှ မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသားများစာရင်း

 

စဥ် ကာလ သင်တန်း ဦးရေ
၂၉.၆.၂၀၁၅မှ ၁၄.၈.၂၀၁၅ထိ အခြေခံလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသင်တန်း
၁၄.၉.၂၀၁၅မှ ၃၀.၁၀.၂၀၁၅ထိ တစ်လုံးထိုးဒီဇယ်၊ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်သင်တန်း ၁၀
၁၂.၆.၂၀၁၇မှ ၁၇.၇.၂၀၁၇ထိ အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း)သည် ၃၀.၃၃ ဧကကျယ်ဝန်းပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ညောင်ဦးခရိုင် ၊ပုပ္ပါးမြို့နယ်  ပုပ္ပါးတောင်၏   အနောက်တောင်ဘက်  ( ၇ )မိုင်ခန့် အကွာ တွင်တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

Youth Network နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
 

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အား တစ်လလျှင်(၃၀၀၀၀ိ/-)ကျပ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ  ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် စက်မှုဇုံများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဥ် သင်တန်း A.GTI Year I A.GTI Year II A.GTI Year III စုစု
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ပေါင်း
Civil ၄၀ ၂၃ ၆၃ ၄၁ ၁၂ ၅၃ ၂၅ ၁၆ ၄၁ ၁၅၇
EC ၄၂ ၁၅ ၅၇ ၂၁ ၁၈ ၃၉ ၂၄ ၁၄ ၃၈ ၁၃၄
EP ၃၅ ၂၁ ၅၆ ၂၅ ၂၃ ၄၈ ၂၃ ၁၅ ၃၈ ၁၄၂
Mech ၅၀ ၁၁ ၆၁ ၄၁ ၄၄ ၃၂ ၃၇ ၁၄၂
စုစုပေါင်း ၁၆၇ ၇၀ ၂၃၇ ၁၂၈ ၅၆ ၁၈၄ ၁၀၄ ၅၀ ၁၅၄ ၅၇၅
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဥ် ဌာန ကျား ပေါင်း
Civil ၁၁
EC ၁၁
EP ၁၁ ၁၂
Mechanical ၁၆
အင်္ဂလိပ် -
သင်္ချာ -
စာပေ -
စုစုပေါင်း ၁၅ ၅၀ ၆၅
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ပညာသင်နှစ်တွင်တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကျင်းစုပြည်နယ်ရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံများသို့ A.G.T.Iတတိယနှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၆)ဦး ပညာတော်သင်ဆု ရရှိခဲ့   ပါသည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ပညာသင်နှစ်တွင် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်းများ သို့ A.G.T.I တတိယနှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသား(၁)ဦး၊ A.G.T.Iပထမနှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသား(၁)ဦး ပညာတော်သင်ဆုရရှိခဲ့ပါသည်။