အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်) သည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် အတွင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ(၅) ရက်နေ့မှ  စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် ။ (၁၂၀ပေ x ၃၀ပေ x ၁၂ပေ) တစ်ထပ်အုပ်ညှပ် စာသင်ဆောင် (၇) ဆောင် ၊ (၁၃၂ပေ x ၅၁ပေ x ၁၄.၅ပေ) ရှိ အလုပ်ရုံ (၁) လုံး၊ ဂါလံ (၁၆၀၀)ဆန့် Underground Tank တစ်လုံး၊ Overhead Tank (၃)လုံး၊ (၄)ခန်းတွဲ ရေလောင်း အိမ်သာ (၅) လုံးတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။
အပြင် လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ရရှိရေးအတွက် 350 KVA Transformer တစ်လုံး ၊ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ဖက်စ်စာပို့စနစ်အတွက် တယ်လီဖုန်း (၂)လုံး ၊ အီးမေးလ် အတွက် အိုင်ပီစတား အင်တာနက်စနစ် စသည်တို့ကိုတည်ဆောက်သွယ်တန်း တပ်ဆင် ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ကျောက်ဆည်) ကျောင်း၀န်း အတွင်းရှိ စာသင်ဆောင်၊ အလုပ်ရုံ တို့ကို ပူးတွဲ အသုံးပြုထားပါသည်။
 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဒေသ အသီးသီးမှ လူငယ် ၊ လူရွယ်များအတွက်  အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးနောက်  နည်းပညာ ဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများမှ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံတွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရရှိစေရန်၊  ဒေသတွင်း  နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ  လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ  တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

၀၆၆-၂၀၅၀၉၇၁ - ဖက်(စ်)
၀၆၆-၂၀၅၀၉၇၂ - ဖုန်းနံပါတ်
၀၉-၇၈၄၄၉၅၅၈၅ - ဖုန်းနံပါတ်
kyauksegths@gmail.com-အီးမေးလ်လိပ်စာ

အီးမေးလိပ်စာအသစ် gtikse@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

(၁) ဦးအောင်စိုးလင်း
(၂) ဦးဝင်းမော်ထွန်း
(၃) ဦးကြည်ဝင်း
(၄) ဦးဇင်မင်းထွန်း
(၅)ဒေါက်တာမျိုးသူ ၊ Ph.D(Mech) ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီး)

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
စဥ် သင်တန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် မွေးထုတ် ဦးရေ မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
Civil ၁၄ ၁၈ ၃၂  
EC ၁၃ ၁၉  
EP ၁၃ ၂၂  
Mech ၁၆ ၁၇  
စုစုပေါင်း ၅၆ ၃၄ ၉၀  

 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားသင်တန်းသူများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ကျား စုစုပေါင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၆၈ ၃၁ ၉၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၈၉ ၅၅ ၁၄၄
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၉၄ ၄၇ ၁၄၁
စုစုပေါင်း ၂၅၁ ၁၃၃ ၃၈၄

 

ကာလတိုသင်တန်းများအလိုက် နှစ်စဉ်မေးထုတ်ခဲ့သောစာရင်းများ-
စဉ် ကာလတိုသင်တန်းအမည် ကာလ ကျား စုစုပေါင်းဦးရေ
အပင်တစ်သျူးမျိုးပွားနည်းပညာအခြေခံသင်တန်း ၁ ပတ် ၁၇ ၂၂
အကျိုးပြုအဏူဇီဝပိုးများ ပွားများမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံသင်တန်း ၂ ပတ် ၂၉ ၃၅
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)သည် ၂၀ဧက ကျယ်၀န်းပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျောက်ဆည် ခရိုင်  ၊   ကျောက်ဆည်မြို့နယ်   တံစိုးဂိတ်ရပ်ကွက်  ဇီ၀နည်းပညာသုတေသနဌာနနှင့်  မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်  တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

မရှိပါ၊

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

(က) နှစ်ရှည်ပုံမှန်သင်တန်းများ
(ခ) ကာလတိုကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ
(ဂ) ပညာသင်ဆုများပေးအပ်ခြင်း

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက ြပည်တွင်းပြည်ပရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ ထူးချွန်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များတွင် ပေါင်းကူးတက်ရောက်နိုင်မည့် ပညာသင် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဥ် ဘာသာရပ် ကျောင်းသား/သူအရေအတွက် မှတ်ချက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၁၃၅  
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ၁၀၉  
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၁၁၅  
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၁၁၈  
သုတနည်းပညာ ၃၅  
စုစုပေါင်း ၅၁၄  
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဥ် ဘာသာရပ် ဆရာ/မ အရေအတွက် မှတ်ချက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ  
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ  
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ  
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၁၃  
သုတနည်းပညာ  
စာပေ ၁၀  
စုစုပေါင်း ၄၂  
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

 အာရှဒေသအတွင်း ဥပမာ - တရုတ်  ၊  အာဆီယံဒေသအတွင်း ဥပမာ- ထိုင်း တို့ရှိ  နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာကောလိပ်၊သိပ္ပံများမှ ပေးအပ်သော Scholarship  အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: