အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

(က)    ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစ၍ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး)၊ စက်မှုနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)၏ ပထမနှစ်သင်တန်းများကို             (၂-၁၂-၂၀၁၁)ရက် နေ့မှစ၍ ကျောင်းအပ်နှံခြင်း လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (၅-၁၂-၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစ၍ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် အခြေခံအဖြစ် အဓိကလိုအပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(၇)မျိုးအား အချိန်ဇယားဆွဲပြီး စနစ်တကျသင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)    အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ (၁၀-၃-၂၀၁၁)ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ ၇၄/၁၄၈/အဖရ (၉/၂၀၁၁) အရ အရာထမ်း (၃၃၃)ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၅၈)ဦး ၊စုစုပေါင်း(၅၉၁)ဦးတို့ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။        စတင်ဖွင့်လှစ်စဥ်ကာလ၌ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)ကို စီမံဌာနတွင် အရာထမ်း (၃)ဦး၊ အမှုထမ်း(၇)ဦး၊  စုစုပေါင်း(၁၀)ဦးနှင့် သင်ကြားရေးတွင် (၄၅)ဦးတို့ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက််ခဲ့ ပါသည်။ 
(ဂ)    ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်ကာလ၌ Mechanical (၅၈)ဦး၊ Electronic(၅၄)ဦး၊ Electrical Power (၆၁)ဦး၊ Mechantronics (၂၈)ဦး၊ Civil (၄၃)ဦး၊  Information Technology   (၃၂)ဦး၊  Biotechnology (၁၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၈၈)ဦး  တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ 
(ဃ)    ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစ၍ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)သည် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ပေးထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရာတွင် အရည်အချင်းနှင့် အရေအတွက် အရပါ လိုအပ်သော အတတ်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်လေ့ကျင့်ပညာသင်ကြားပေးခြင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(င)    ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်သို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 
 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ ဟန်ချက်ညီညီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းရည် မြင့်မားသော ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လေ့ကျင့်သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကန့်ဘလူ)အား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့တွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်းနံပါတ်             -  ၀၉ - ၄၇၀၉၃၅၉၅ / ၀၉ -၂၅၆၅၇၅၂၄၅
ဖက်(စ်)နံပါတ်        -  မရှိ
အီးမေးလ်လိပ်စာ    -  gtikbu@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ ၁-၅-၂၀၁၈ထိ - ဒေါက်တာထွန်းကျော်မြင့်
၁-၅-၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ -ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထွန်း

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

 ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ပုံမှန် A.G.T.I Diploma သင်တန်းသား/သူများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ကျား စုစုပေါင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၅၇ ၅၄ ၁၁၁
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၇၄ ၅၄ ၁၂၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၈၆ ၄၈ ၁၃၄
စုစုပေါင်း ၂၁၇ ၁၅၆ ၃၇၃

 သင်တန်းအပတ်စဉ်ကာလအလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသား/သူများစာရင်း

စဉ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမျိုးအမည် သင်တန်းသားဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေ
က ‌ေပါင်း က ‌ေပါင်း
(၂၉-၆-၂၀၁၅ )
မှ
၃၀-၇-၂၀၁၅)ထိ
Basic Brick Masonary
Training
၁၂ ၁၈ ၁၂ ၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၅ )
မှ
၃၀-၇-၂၀၁၅)ထိ
Basic Training of Solar Energy
to Electrical Energy
၁၁ ၁၁
(၂၉-၆-၂၀၁၅ )
မှ
၃၀-၇-၂၀၁၅)ထိ
Electrical Safety &
Basic Electricity
၁၇ ၂၀ ၁၇ ၂၀
(၂၉-၆-၂၀၁၅)
မှ
၃၀-၇-၂၀၁၅)ထိ
Basic Computer ၁၅ ၂၁ ၁၅ ၂၁
(၃၀-၄-၂၀၁၆ )
မှ
(၃၀-၅-၂၀၁၆)ထိ
Basic Surverying ၁၄ ၁၄
(၃၀-၄-၂၀၁၆ )
မှ
၃၀-၅-၂၀၁၆)ထိ
Electrical Safety &Wiring
Installation For Hourse and Office
၁၈ ၁၃ ၃၁ ၁၈ ၁၃ ၃၁
(၃၀-၄-၂၀၁၆ )
မှ
၃၀-၅-၂၀၁၆)ထိ
Diesel Engine Overhauling - -
(၃၀-၄-၂၀၁၆ )
မှ
၃၀-၅-၂၀၁၆)ထိ
Basic Computer Training ၁၂ ၁၇ ၁၂ ၁၇
(၃၀-၄-၂၀၁၆ )
မှ
၃၀-၅-၂၀၁၆)ထိ
Automatic Control System
Using Sensor
၁၅ ၁၆ ၃၁ ၁၅ ၁၆ ၃၁
၁၀ (၁၆-၁၁-၂၀၁၆ )
မှ (၁၆-၁၂-၂၀၁၆)ထိ
Automatic Control System
Using Sensor
၁၇ ၁၇
၁၁ (၉-၁-၂၀၁၇ )
မှ
(၃၁-၁-၂၀၁၇)ထိ
Basic Digital and PLC ၂၁ ၂၈ ၂၁ ၂၈
(၉-၁-၂၀၁၇)
မှ
(၃၁-၁-၂၀၁၇)ထိ
Basic Computer Training ၁၁ ၁၁
၁၂ (၉-၂-၂၀၁၇ )
မှ
(၉-၃-၂၀၁၇)ထိ
Making useful Mini Electronic
Circuits
၁၃ ၂၁ ၁၃ ၂၁
၁၃ (၂၂-၂-၂၀၁၇ )
မှ
(၂၈-၂-၂၀၁၇)ထိ
Elecrical Safety &
House Wiring Installation
၁၉ ၁၁ ၃၀ ၁၉ ၁၁ ၃၀
(၂၂-၂-၂၀၁၇)
မှ
(၂၈-၂-၂၀၁၇)ထိ
1φmotor rewinding Training ၁၀ ၁၉ ၁၀ ၁၉
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကန့်ဘလူ)သည် ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကွင်းအမှတ် (၃၆၇၇)၊ရွှေကြီးကွင်းနှင့်(၃၆၈၀)တင်၀င်းကွင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ပင်မကျောင်းဧရိယာမှာ ဧရိယာ(၁၀၀)ဧကနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအတွက် ဧက(၅၀)၊စုစုပေါင်း (၁၅၀)ဧက ကျယ်၀န်းပါသည်။ ကုတင်(၁၀၀)ဆံ့ ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး(ကန့်ဘလူ)နှင့်(၁)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

အေးမြစိုးဖောင်ဒေးရှင်း

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

(က) A.G.T.I (၃)နှစ် ဒီပလိုမာသင်တန်း(Civil, EC, EP, Mech;)များ ပို့ချသင်ကြားပေးခြင်း
(ခ) Polytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း
(ဂ) Internet WiFi free 
(ဃ) E- Library ရခြင်း
(င) Table-Ternis၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းများ ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း
(စ) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် Stand ထားရှိခြင်း

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကာလတိုသင်တန်း Certificate နှင့် Diploma လက်မှတ်များပေးအပ်၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီပါက အဆင့်မြင့် နည်းပညာဘွဲ့များအတွက် ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်း

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဥ် ဘာသာရပ် A.G.T.I Year I A.G.T.I Year II A.G.T.I Year III စုစုပေါင်း
က က က က
Civil ၃၃ ၁၉ ၅၂ ၃၀ ၁၄ ၄၄ ၁၅ ၁၄ ၂၉ ၇၈ ၄၇ ၁၂၅
Electroncis ၂၄ ၁၈ ၄၂ ၂၅ ၁၇ ၄၂ ၁၈ ၂၄ ၄၂ ၆၇ ၅၉ ၁၂၆
Electrical Power ၃၆ ၁၁ ၄၇ ၂၄ ၁၀ ၃၄ ၂၁ ၁၁ ၃၂ ၈၁ ၃၂ ၁၁၃
Mechanical ၃၃ ၄၀ ၂၉ ၁၁ ၄၀ ၂၈ ၃၃ ၉၀ ၂၃ ၁၁၃
စုစုပေါင်း ၁၂၆ ၅၅ ၁၈၁ ၁၀၈ ၅၂ ၁၆၀ ၈၂ ၅၄ ၁၃၆ ၃၁၆ ၁၆၁ ၄၇၇
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် မေဂျာ B.E A.G.T.I
/ EGTI
MS/ MA/ B.Com DCM B.C.Sc Dip (others) တဆင့်မြင့်
သင်တန်းတက်
စုစုပေါင်း
MSc MESP B.Ecom
Civil         ၁၃
EC           ၁၂
EP         ၁၁
Mech           ၁၁
MC              
IT              
Phys;                
Chem;                
Maths;                
၁၀ English              
၁၁ Myanmar                
စုစုပေါင်း ၁၀ ၂၅ ၁၂ ၇၀
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။