အပါတ်စဉ်(၁၂)မှ သင်တန်းသားများ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့ကျင့်နေစဉ်

ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း(အောင်ဆန်း)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊  ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာ  နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် တိုတယ်မြန်မာ ရတနာ  စီမံကိန်းတို့ ပူးပေါင်း၍ 

  • နိုင်ငံသားတိုင်း သက်မွေးပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂဟေဆက်ပညာကို  စနစ်တကျ သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန်
  • နိုင်ငံသားတို့၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ မြင့်မားရေးကို ဂဟေဆက်နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်
  • ဂဟေဆက်ပညာရပ်အား စနစ်တကျနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်တတ်စေရန်

ဟူ‌သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်  ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာ  သင်တန်းကျောင်း (အောင်ဆန်း)  ကို  ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅)  ရက်နေ့တွင်   စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

  သင်တန်း‌ကေျာင်းဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ စတင်၍ ပြင်ပ  လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင့်‌လေျာ်ထိ‌ရောက်စေမည့် ဂဟေဆက်  ကာလတိုသင်တန်းများကို အဆက်မပြတ်  ဖွင့်လှစ်  သင်ကြား‌  ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

-

  • နိုင်ငံသားတိုင်း သက်မွေးပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂဟေဆက်ပညာကို  စနစ်တကျ သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန်
  • နိုင်ငံသားတို့၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ မြင့်မားရေးကို ဂဟေဆက်နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်
  • ဂဟေဆက်ပညာရပ်အား စနစ်တကျနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်တတ်စေရန်

 

“နိုင်ငံအတွင်း ခေတ်မီဂဟေဆက်နည်းပညာများ  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဂဟေဆက်  ကျွမ်းကျင်သူများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်”

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

သင်တန်းကျောင်း အီးမေးလ် -yadana@dtve.org

သင်တန်းကျောင်းဖုန်းနံပါတ် - 01-645759

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

ယခုလက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဦးနေကျော်ထက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း (အောင်ဆန်း)တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်းများ နှင့် သင်တန်းသားအချက်အလက်များ

 

အမှတ်စဉ် 1 မှ 6 အထိ သင်တန်းအမည် Shielded Metal Arc Welding Training Course သင်တန်း
အမှတ်စဉ် 7 မှ 12 အထိ သင်တန်းအမည် Arc Welding Training Course (SMAW၊ GMAW၊ GTAW)သင်တန်း

စဉ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ(မှ-ထိ) သင်တန်းသား အခြေအနေ NSSA  လက်မှတ်ရရှိမှု  အခြေအနေ
တက် ရောက်သူ ဦးရေ သင်တန်းပြီးဆုံးသူဦးရေ
အမှတ်စဉ်(၁) ၁၅.၁၁.၂၀၁၆  မှ ၂၀.၁.၂၀၁၇ ၁၅ ၁၅ ၁၀
အမှတ်စဉ်(၂) ၃၀.၁.၂၀၁၇  မှ ၃၁.၃.၂၀၁၇ ၁၅ ၁၄ ၁၃
အမှတ်စဉ်(၃) ၂.၅.၂၀၁၇  မှ ၁၁.၇.၂၀၁၇ ၁၅ ၁၄ ၁၂
အမှတ်စဉ်(၄) ၃၁.၇.၂၀၁၇  မှ ၃.၁၀.၂၀၁၇ ၁၅ ၁၄ ၁၀
အမှတ်စဉ်(၅) ၂၃.၁၀.၂၀၁၇  မှ ၅.၁.၂၀၁၈ ၁၅ ၁၅ ၁၀
အမှတ်စဉ်(၆) ၂၂.၁.၂၀၁၈  မှ ၅.၄.၂၀၁၈ ၁၅ ၁၅ ၁၄
အမှတ်စဉ်(၇) ၂.၅.၂၀၁၈  မှ ၃၁.၇.၂၀၁၈ ၁၅ ၁၂ ၁၁
အမှတ်စဉ်(၈) ၂၀.၈.၂၀၁၈  မှ ၁၆.၁၁.၂၀၁၈ ၂၀ ၁၇ ၁၃
အမှတ်စဉ်(၉) ၁၀.၁၂.၂၀၁၈  မှ ၈.၃.၂၀၁၉ ၁၅ ၁၅ ၁၄
၁၀ အမှတ်စဉ်(၁၀) ၂၉-၄-၁၉ မှ ၂၄-၇-၁၉ ၁၅ ၁၄ ၁၃
၁၁ အမှတ်စဉ်(၁၁) ၁၉-၈-၁၉  မှ  ၈-၁၁-၁၉ ၁၅ ၁၃ ၁၂
၁၂ အမှတ်စဉ်(၁၂) ၂-၁၁-၁၉  မှ  ၂၈-၂-၂၀၂၀ ၁၈ ၁၈ ၁၇
  စုစု‌ပေပါင်း ၁၇၀ ၁၇၆ ၁၄၉

 

 

  Pipe Welding Training Course( SMAW, GTAW ) သင်တန်း

စဉ် သင်တန်း သင်တန်းကာလ သင်တန်းသား အခြေအနေ Third Party  စစ်‌‌‌ဆေးမှု  ရလဒ် 
တက် ရောက် ‌အောင်မြင်
အမှတ်စဉ် (၁) ၂၀-၅-၂၀၁၉ မှ  ၃၀-၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀ ၁၀
အမှတ်စဉ်(၂) ၃၀-၉-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ 
စုစုပေါင်း ၁၆ ၁၆ ၁၆

 

Gas Metal Arc Welding Training Course (or) MIG (or) CO2 Welding သင်တန်း

စဉ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ(မှ-ထိ) သင်တန်းသား အခြေအနေ NSSA  လက်မှတ်ရရှိမှု  အခြေအနေ
တက် ရောက်သူ ဦးရေ သင်တန်းပြီးဆုံးသူဦးရေ
အမှတ်စဉ်(၁) (၁၃/၁/၂၀၂၀)မှ( ၂၄ /၂/၂၀၂၀)
  စုစုပေါင်း
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 
- ရတနာဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း(အောင်ဆန်း)၊
ကျောင်းဂိတ်မှတ်တိုင်အနီး၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမကြီး၊
စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 


Total E&P Myanmarမှ ဦးစီးသော Moattama Gas Transportation Company Limited (Yadana Project)နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 
  •   သင်တန်းတက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း လစဉ် ငွေကျပ်  (၃၀၀၀၀)  ကို ရတနာစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးပါမည်
ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 
  • ထူးချွန်သောသင်တန်းသားများကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်  သင်တန်း  (OJT) တက်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော ကုမ္ပဏီများ  နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် (OJTတက်‌ရောက်‌နေစဉ်ကာလအတွင်း ရတနာစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ကြေးပေးမည်)
လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦးရေ
Arc Welding Training Course (SMAW၊ GMAW၊ GTAW) ၁၅
Pipe Welding Training Course (GTAW ) ၁၀
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

  (၈)ဦး

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

-

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: