နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

၁၅.၀၂.၂၀၁၁=>     စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)
၁.၀၄.၂၀၁၅    =>     နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန(ဘယ်လင်း)

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

-

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်း         -၀၉၇၉၀၃၆၁၅၅၃

               -၀၉၇၈၁၁၃၆၃၅၁

အီးမေး     -tptc@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

ဒေါက်တာသန်းဇော်၊  Ph.D (Mechanical)၊ (တာ၀န်ခံ၊ ပါမောက္ခ)

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
စဥ် သင်တန်းအမည် ဖွင့်လှစ်သည့်အကြိမ် သင်တန်းသားစုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Auto-Mechanics Training ၃၆  
Basic Machining Training ၁၁  
CNC Machine Programming and Operation Training ၁၅  
CNC Commissioning  
NI Instrument Training (EC) ၂၁  
Motor Control and Repair Training(ET) ၁၃  
NI Instrument Training (EP) ၂၃  
Communication Traiining(EC) ၂၅  
Transformer Training(ET) ၁၄  
၁၀ Refrigeration and Air -conditioning ၂၉  
၁၁ Internal combustion Engine   ၂၀  
၁၂ PLC Control Training(EC) ၂၂  
၁၃ General School Management Training ၃၀  
၁၄ Residential House Wiring Installation  ၂၂  
၁၅ Practical and Pedagogical Teacher Training in Machining Technology ၁၆  
၁၆ Teaching Method  ၂၃  
၁၇ CNC Machine Programming and Operation Training (Turning)(Siemens) ၁၀  
၁၈ CNC Machine Programming and Operation Training (Milling)(Siemens)  
၁၉ Welding Training  ၁၀  
၂၀ Theodolite Surveying  ၂၃  
၂၁ Analog Electronic Training ၂၀  
၂၂ 360 Degree Ed Training Work shop ၁၅  
၂၃ General School Management Training      
၂၄ ICT Skill Development  ၂၇  
၂၅ Industrial Motor Control  with SIEMENT Devices  ၁၈  
၂၆ ED 2000 Instrument Training ၂၂  
စုစုပေါင်း ၂၅ ၄၆၁  
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊    စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ရှမ်းကန်ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ် ( - ) 
(၁၂၃) ဧက

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

-

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

-

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

-

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
Auto-Mechanics Training (30.04.2018) to (06.07.2018)  ၁၁ ၁၁ ၂၂
Theodolite Surveying Training (11.06.2018) to (22.06.2018) ၁၀ ၁၃
General School Management Training (18.06.2018) to (29.06.2018) ၁၇ ၁၀ ၂၇
ICT Skill Development (18.06.2018) to (13.07.2018) ၁၃ ၁၇
Industrial Motor Control with Siemens Devices (18.06.2018) to (29.06.2018) ၁၄ ၁၈
ED 2000 Instruments Training (18.06.2018) to (29.06.2018) ၁၆ ၂၂
စုစုပေါင်း ၄၅ ၇၄ ၁၁၉
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ရာထူး လက်ရှိ မှတ်ချက်
အင်အား
ကျောင်းအုပ်ကြီး -
ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး - -
ပါမောက္ခ  
ဒုတိယပါမောက္ခ ၁၁  
ကထိက ၁၆ -
လ/ထကထိက ၅၆ -
နည်းပြ/သရုပ်ပြ/ဌာနခွဲစာရေး ၃၃ -
စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)/အကြီးတန်းစာရေး ၁၂  
စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)  
၁၀ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)/ယာဥ်မောင်း/လုံခြုံရေး/သန့်ရှင်းရေး ၂၀  
၁၁ နေ့စား ၁၂  
  စုစုပေါင်း ၁၇၄ -
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

-