စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တွင် စတင်တင်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(၁) မြန်မာလူငယ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံတွင်းစက်မှုသက်မွေးပညာကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပူပေါင်းဆောက်ရွက်ရန်

(၂) ယခုခေတ်တွင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတွင် အလွန်အရေးပါသော Industrial Automation နှင့် Manufacturing အတွက် ရည်ရွယ်သော သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန်

(၃) လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်နှင့် သင်ကြားရေး ဆီလျော်ကိုက်ညီ စေရန် Outcome-based-education and training (OBET) နည်း စနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် ပြင်ပစက်မှုကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်
 

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

Phone: ၀၉-၂၅၅၅၆၁၁၉၁, ၀၁-၅၅၆၅၈၃
Fax: - not avaiable
Email: site@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

ဒေါက်တာနေဇာအောင် သည် စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြား ရေးသင်တန်းကျောင်း(SITE) ၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ်လက်ရှိတာ၀န် ထမ်းဆောင်နေပါသည်။

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

-

ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း(SITE) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချို(၂) ရပ်ကွက်၊ နတ်မောက်လမ်းသွယ် (၁)၊ အမှတ် (၁၂၃) တွင်တည်ရှိပါသည်။ 
စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း(SITE) ၏   စုစုပေါင်း အကျယ်အ၀န်းမှာ ၂.၅ ဧက ဖြစ်ပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

Sea Lion Co.Ltd

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

(က)ကျောင်းမှဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသည့်ပုံမှန်သင်တန်းများ
(ခ)NSSA Assessment Test (ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ)
(ဂ)Two-week trainings (ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ)
(ဃ)Festo's certificate on industrial skills 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 


ကျောင်းပြီးဆုံးပါက ြပည်တွင်း၊ ြပင်ပ စက်ရုံ၊ Compnay များတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 

စုစုပေါင်း (၁၂၀)

သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ရာထူး လက်ရှိ မှတ်ချက်
အင်အား
ကျောင်းအုပ်ကြီး  
ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး -  
ဌာနမှူး (ဒုတိယပါမောက္ခ) (၁) ဦး Ph.D
သင်းတန်းတက် 
ကထိက ၁) ဦး B.E
သင်းတန်းတက် 
လ/ထကထိက (၁) ဦးလစာမဲ့ ခွင့်
နည်းြပ  
သရုပ်ြပ -  
စုစုပေါင်း ၁၈  
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

-