ပုံမှန်သင်တန်းများ
အဆောက်အဦနည်းပညာ Certificate သင်တန်း
အဆောက်အဦပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာ Certificate သင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာ Certificate သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ Certificate သင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ Certificate သင်တန်း
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ Certificate သင်တန်း
သုတနည်းပညာ Certificate သင်တန်း
သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ Certificate သင်တန်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
စက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
စက်မှုလယ်ယာအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း
သက်မွေးပညာသင်တန်းများ
အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း
တစ်လုံးထိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
အခြေခံကွန်ပျုတာသင်တန်း
အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း
ဟိုတယ်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
စက်ရုံလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်း
သစ်ကုန်ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း
CNC စက်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်း
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်း
ရေနှင့် စွန့်ပစ်ရေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာသင်တန်း
စက်ရုံသုံး အလိုလျောက်စက်ပစ္စည်းယန္တရားဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း
CNC စက်များဖြင့် သစ်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း
ဧည့်ကြိုဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
လက်လီရောင်းချမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
အိမ်သုံးလေအေးပေးစက်သင်တန်း
အဆောက်အဦနှင့်စက်မှုလျှပ်စစ်စက်ကိရိယာသင်တန်း
အထွေထွေဂဟေဆက်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း
မက်ကထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း
ပေါင်မုန့်နှင့်ကိတ်မုန့်ဖုတ်သင်တန်း
အနောက်တိုင်းနှင့်အရှေ့တိုင်းအစားအစာ အချက်အပြုတ်သင်တန်း
ကော်ဖီနှင့်ဖျော်ရည်သင်တန်း
ဂဟေဆက်သင်တန်း
ကာလတိုသင်တန်းများ
လက်သမားသင်တန်း
ပန်းရံအုတ်စီသင်တန်း
သံချည် ၊ သံကွေးကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
လမ်းခင်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ပုံဆင်၊ ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ပိုက်ပြင်၊ ပိုက်ဆက်သင်တန်း
Basic Auto CAD သင်တန်း
အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း
Building Estimating Course
အခြေခံအဆောက်အဦသင်တန်း
Cement Technology Operator Course
ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း
Basic Electronic Course
CNC Machine Training
Hand Phone ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း
အိမ်တွင်းဆိုလာတပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း
Rewinding of AC Motor and Generator
Motor Control
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း
Computer Hardware Maintenance
PLC
အခြေခံစက်ပြင်သင်တန်း(ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ)
ဂဟေဆက်သင်တန်း
တွင်ခုံ ၊ ဖောက်ခုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
Refrigerator Service Training
ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
Automotive Service Technology
Air-Con Training
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (ရုံးသုံး စာစီစာရိုက်)
Programming and Applied Software
Transformer and Electronic Circuit
Computer Basic Networking
စက်ချုပ်သင်တန်း(အခြေခံ၊ အဆင့်မြင့်)
အခြေခံမော်တာစက်ချုပ်သင်တန်း
အမျိုးသမီးဆံပင်အလှပြင်သင်တန်း
အမျိုးသားဆံပင်ညှပ်သင်တန်း
မိတ်ကပ်အလှပြင်သင်တန်း
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သင်တန်း
အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းသင်တန်း
အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာဧည့်ခံ ကျွေးမွေးရေးသင်တန်း
လယ်ယာသီးနှံနှင့် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံများအား GAP နည်းစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းသင်တန်း
မှိုစိုက်ပျိုးခြင်းသင်တန်း
ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
ဘာသာစကားသင်တန်း
ငါးဖိန်းသားဖောက်နှင့် ငါးဆေးထိုးသားဖောက်သင်တန်း
ပေါင်မုန့်နှင့်ကိတ်မုန့်ဖုတ်သင်တန်း
အနောက်တိုင်းနှင့် အရှေ့တိုင်းအစားအစာအချက်အပြုတ်သင်တန်း
ကော်ဖီနှင့်ဖျော်ရည်သင်တန်း
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသင်တန်း
ကျွဲကောသီးဝိုင်နှင့် ကျွဲကောသီးအခွံအား ယိုပြုလုပ် ခြင်းသင်တန်း
အပင်တစ်သျှူးမျိုးပွားခြင်းနည်းပညာအခြေခံသင်တန်း
ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ဆပ်ပြာရည်အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း
အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း
ယာဥ်မောင်းသင်တန်း