အကယ်၍သင်သည် နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း နှင့် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများမှ ကျောင်းပြီးသောသူဖြစ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းများကို ဖြေဆို၍ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍအား ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် မေးခွန်းအားလုံးဖြေဆိုပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ဖြေဆိုပေးမှုအတွက် နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ သင့်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်-
၁။ ယခုလက်ရှိ သင့်၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ လစာနှုန်းထားနှင့် အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးပါ။
၂။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသော စီးပွားရေးကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ သဘောထားအမြင်ကို ဖော်ပြပေးပါ။
၃။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို သင်၏ သဘောထားအမြင်ကို ဖော်ပြပေးပါ။