ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၁) 
နေပြည်တော်

အီးမေးလ်

 dtvetinfo@dtve.org
 

အကြံပြုပေးပို့လိုပါက